Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» του Τομέα Αθλητισμού προχωρά το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιάλειας». Συγκεκριμένα, οι θέσεις θα καλυφθούν με δύο Γυμναστές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Βάρη και ένας Γυμναστής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης.
Κύρια προσόντα είναι Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ανά κατηγορία με ειδικότητα και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος και να είναι Έλληνες Πολίτες ηλικίας 18-65 ετών.
Η προκήρυξη με τα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες, καθώς και η αίτηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου (www.npdd-aigialeia.com) και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Βασιλέως Κων/νου 76, Αίγιο, τηλέφωνο 26910-26694). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., μέχρι τις 7 Απριλίου κατά τις ώρες 9:00-13:00.