epimelitirio_axaiasΤο Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Δένδια επιστολή με προτάσεις ενόψει του νομοσχεδίου που προετοιμάζεται σχετικά με το σοβαρό θέμα των «κόκκινων δανείων» που ταλανίζει χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις και στην Αχαϊα.
Τονίζοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι σύμφωνες και με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι παραγωγικοί φορείς όπως και το Επιμελητήριο της Αχαϊας, επισημαίνεται προς τον υπουργό ότι «Συμφωνούμε απόλυτα με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια καταβολής των δόσεων, χωρίς φυσικά προσαυξήσεις».

Αναλυτικά οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Αχαϊας έχουν ως εξής:
Α. Στις συνολικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τράπεζες που είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης. Όπως γνωρίζετε, σήμερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τραπέζης Ελλάδος, οι ρυθμίσεις των δανειοληπτών των τραπεζών σε εκκαθάριση, διέπονται από ένα καθεστώς που δεν επιτρέπει διαγραφή κεφαλαίου κ.α., που σημαίνει ότι αυτό θα είναι απαγορευτικό ώστε να συμμετάσχουν στις ρυθμίσεις που θα αποφασισθούν τελικά, σύμφωνα με τον νόμο που θα ψηφισθεί.
Στην περιοχή μας έχουμε την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα που τον Μάρτιο 2012, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. Μέσα 4000 περίπου επιχειρήσεις δανειολήπτες βρέθηκαν μετέωροι αποκομμένοι από το τραπεζικό σύστημα και έως σήμερα προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αν δεν ενταχθούν στην ίδια διαδικασία, αφενός μεν θα είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων δανειοληπτών και αφετέρου θα αδυνατούν πλέον να ενταχθούν σε ρυθμίσεις, όπως θα ισχύσουν που σημαίνει πως αν ισχύσει αυτό θα είναι αντιδεοντολογικό και σαφώς αντισυνταγματικό.
Β. Στην περιοχή μας επίσης έχουμε πολλές επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τα πυροδάνεια που ελήφθησαν μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 και τα σεισμοδάνεια που ελήφθησαν μετά τον σεισμό του 2008. Παρά τις παρατάσεις και ρυθμίσεις που έγιναν για τα δάνεια αυτά, πολλές επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να ενταχθούν, καθώς μεσολάβησε η οικονομική κρίση που δεν τους επέτρεπε να καταβάλουν τα οφειλόμενα, παράλληλα με το τραπεζικό σύστημα που δεν συνεργάσθηκε με ευελιξία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών.
Τα περισσότερα δάνεια σήμερα, αυτής της κατηγορίας είναι κόκκινα. Συνεπώς η ρύθμιση που θα αποφασισθεί, θα πρέπει να συμπεριλάβει και αυτές τις κατηγορίες των δανείων.
Γ. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, προβλέπεται πως εάν το 60% των πιστωτών μιας επιχείρησης (εκ των οποίων το 30% να είναι ενυπόθηκοι δανειστές δηλ. οι τράπεζες), συμφωνήσει με την επιχείρηση να γίνει αναδιάρθρωση των χρεών, μέσω της ρύθμισης τότε το δικαστήριο θα επικυρώνει την διαδικασία σε χρόνο μηδέν και θα προστατεύει την επιχείρηση για 2 έτη από τυχόν αξιώσεις του υπολοίπου 40% των πιστωτών της επιχείρησης εφόσον αυτοί δεν έχουν συμφωνήσει.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σας απασχολήσουν οι οφειλές προς τους ιδιώτες πιστωτές εκτός τραπεζών δηλ. τους προμηθευτές. Αν συμφωνήσουν δηλ. οι τράπεζες που θα έχουν τα ποσοστά που θα ορίζει ο νόμος σε «κούρεμα» τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν εκτός του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών και οι προμηθευτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προμηθευτές συνήθως είναι επιχειρήσεις υγιείς που έχουν πιστώσει με πωλήσεις η υπηρεσίες αυτές τους πελάτες τους, έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις που επηρέασε η κρίση αναμένουν να εισπράξουν τα οφειλόμενα.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει οι ιδιώτες πιστωτές-προμηθευτές να μην περιλαμβάνονται στο κούρεμα αλλά μόνο σε ρύθμιση των οφειλών με δόσεις. ʼλλως το πρόβλημα της βιωσιμότητας, θα μεταφερθεί και σε πλήθος άλλων επιχειρήσεων με την διαδικασία του «ΝΤΟΜΙΝΟ», δηλ. σε επιχειρήσεις που παραμένουν ακόμη υγιείς με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.
Συνεπώς, βασικός στόχος του νομοσχεδίου, θα πρέπει να είναι ότι οι τράπεζες υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν στο «κούρεμα» που θα αποφασισθεί με την κερδοφορία τους, το οποίο δεν θα πρέπει να σημαίνει πως στον ίδιο βαθμό θα πρέπει να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν πιστώσει ως προμηθευτές επιχειρήσεις που σήμερα είναι προβληματικές και θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις.
Δ. Επίσης, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, έχει αναφερθεί πως για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 900.000 ευρώ η τράπεζα θα έχει την δυνατότητα να συνδέει το 70% της ακίνητης και κινητής περιουσίας του δανειολήπτη – επιχειρηματία με το ύψος του «κουρέματος». Που σημαίνει πως εάν η περιουσία είναι μικρή σε σχέση με το δάνειο τότε το «κούρεμα» θα φθάνει στο 50 % του δανείου (κεφάλαιο και τόκοι).
Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να μας έχει αντίθετους καθώς αντί τα κριτήρια να είναι συνδεδεμένα με την βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και την κατάσταση που έχει περιέλθει λόγω της οικονομικής κρίσης όπως μείωση κύκλου εργασιών η επισφάλειες, το κριτήριο είναι η περιουσία. Το μέτρο αυτό είναι και πάλι υπέρ των τραπεζών και εις βάρος των ειλικρινών επιχειρηματιών που τυχαίνει η επιχείρησή τους να έχει ακίνητη περιουσία όπως π.χ. βιομηχανικά η βιοτεχνικά κτίρια που αποτελούν εργαλεία για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εκ του λόγου αυτού θα βρίσκονται σε δυσμενή θέση.
Συνεπώς θα πρέπει να απαλειφθεί παρόμοια διάταξη που τυχόν θα έχει συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο.
Καταλήγοντας η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο Πλ.Μαρλαφέκα τονίζει ότι: «Κλείνοντας, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της αντικειμενικότητας, της δικαιοσύνης και θα πρέπει και όσον αφορά το «κούρεμα» αλλά και την διάρκεια των καταβολών, όσον αφορά την χρονική διάρκεια αυτών, να παράγει βιώσιμο αποτέλεσμα»

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν αρνητικό για το 2013 με ζημιογόνο αποτέλεσμα. Οι δε συνολικές ζημιές ανήλθαν στο ποσόν των 1,3 δις για το 2013.
Συνεπώς οι τράπεζες που αποτελούν μέρος του προβλήματος της οικονομίας με σημαντική συμμετοχή στην κρίση, λόγω ανύπαρκτης ρευστότητας και διατήρησης υψηλών επιτοκίων, δεν συμμετέχει στην κρίση εν αντιθέσει με το σύνολο των επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία πλέον ουσιαστικό θέμα βιωσιμότητας.