Η Σχολή Οδηγών του κ. Χρήστου Τσίρου, που βρίσκεται στην οδό Βας. Κων/νου 99 στο Αίγιο, θέλοντας να βοηθήσει τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  προσφέρει το 10% της αξίας κάθε  διπλώματος οδήγησης που θα εκδοθεί το διάστημα από 19/03/2012 έως 19/06/2012, στο Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Μέριμνας, Ε.Κ.Α.ΜΕ /ΑμεΑ Αιγίου, Τέρμα Μητροπόλεως.