Με ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας γνωστοποιεί ότι: Η ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος γνωστοποιεί, ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με έγγραφο του καθησυχάζει και διαβεβαιώνει την Ιερά Σύνοδο και τους πολίτες ότι:«1. μέχρι σήμερα η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητος, δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά και κατά συνέπεια δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, για τον τύπο και τα βιομετρικά στοιχεία που θα περιλαμβάνει.
2. Σε κάθε περίπτωση, το νέου τύπου δελτίο ταυτότητος, θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ώστε να αναγνωρίζεται και σαν ταξιδιωτικό έγγραφο, πλην όμως δεν θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό και δακτυλικό αποτύπωμα και δεν θα ταυτίζεται με την κάρτα του πολίτη».