ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ 6 ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ 1 ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Πρoσλήψεις 49 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), πλήρους και μερικής απασχόλησης πραγματοποιούν τα ΕΛΤΑ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. Μεταξύ των θέσεων, προβλέπεται η πρόσληψη 6 ατόμων πλήρους απασχόλησης για θέσεις Δ.Ε. Διανομέων στο ταχυδρομικό γραφείο Αιγίου και από 1 ατόμου στο ταχυδρομικό γραφείο Διακοπτού και Καλαβρύτων, επίσης για θέσεις Δ.Ε. Διανομέων.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και  να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  από 18-01-2012 έως και 27-01-2012 στη κάτωθι διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας
Ζαϊμη 23
261 10  ΠΑΤΡΑ
(για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 15/2012)

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται στην ΡΟ32/51 /311.31/03 01 2012 Ανακοίνωση (ΣΟΧ 15/2012), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ (Θέσεις Εργασίας).

Της: Πέπη Σπηλιωτοπούλου/filodimos.gr