coraliaTo Patras InnoHub επισκέφθηκαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, Νότης Μηταράκης, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Gil-sou Shin, συνοδευόμενος από τον Επίτιμο Πρόξενο της Δημοκρατίας της Κορέας στην Πάτρα, κύριο Σπύρο Φιλιππάκη και σε συνάντηση που είχαν με τους καθ. Βασίλειο Μακιό, Γενικό Διευθυντή, Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Διευθυντή Στρατηγικής και Οικονομικών του Corallia, Δημήτρη Παπαηλιoύ, mi-Cluster Manager και εκπροσώπους εταιρειών – μελών του mi-Cluster, συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών, με εστίαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε σχετική του δήλωση, ο κ. Μηταράκης ανέφερε: «Η χώρα μας διαθέτει στελέχη με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο και διάθεση για δημιουργία. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Επίσης η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου στη Ν.Α Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα στοιχεία αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο πρωτοβουλίες όπως οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας (innovation clusters) οι οποίοι έμπρακτα στηρίζονται από το ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο. Χαιρετίζω την ίδρυση, στην Ελλάδα, του Samsung Nanoradio Design Center στο Patras InnoHub• ελπίζω ότι θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για αντίστοιχες συνεργασίες και ευχαριστώ τον Πρέσβη Gil-sou Shin για τη στήριξή του σε αυτή την προσπάθεια».

Αντίστοιχα, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας σημείωσε: «Πιστεύω ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες όπου θα ευοδωθεί η κοινή προσπάθεια με την Ελλάδα και θα επεκταθεί η αμοιβαία επωφελής συνεργασία (win-win cooperation), που ήδη απολαμβάνουμε στον τομέα της ναυτιλίας, και σε άλλους τομείς, όπως η υψηλή τεχνολογία. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το Patras InnoHub ειδικά από το επίπεδο τεχνολογίας του, όπως επίσης και από τις προσπάθειες του Corallia να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι κορεατικές εταιρείες θα βρουν το κατάλληλο έδαφος για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα υψηλής τεχνολογίας στο Patras InnoHub όπως έχει ήδη πράξει η εταιρεία Samsung με το Σχεδιαστικό της Κέντρο «Samsung Nanoradio». Η Samsung έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ‘υψηλής τεχνολογίας’».

Κατά τη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών πάνω σε θέματα ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ενώ συζητήθηκε εκτενέστερα το παράδειγμα της Δημοκρατίας της Κορέας ως μια χώρα που παρουσίασε αλματώδη οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από την άνθιση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, κατακτώντας την παγκόσμια αγορά.

Στο κλείσιμο της συνάντησης, ο κ. Μακιός είπε: «Κάνουμε συνεχείς προσπάθειες για την υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπου δραστηριοποιούμαστε και αποτελεί στρατηγικό μας στόχο, η αξιοποίηση του ταλαντούχου ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας. Σήμερα μαζί με τους κ.κ. Μηταράκη, Κατσανιώτη, Gil-sou Shin και Φιλιππάκη συζητήσαμε και συμφωνήσαμε τα επόμενα βήματα για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και της Κορέας στην υψηλή τεχνολογία και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Σχετικά με το Corallia
Το Corallia Clusters Initiative -εν συντομία Corallia- είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των περιφερειακών και κεντρικών κυβερνητικών φορέων, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των τραπεζών, των ΜΜΕ, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών και των αγοραστών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου). Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται τη λειτουργία δύο κέντρων καινοτομίας για τον κλάδο της μικροηλεκτρονικής, το Athens InnoCenter (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική) και το Patras InnoHub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα).
Επίσης, το Corallia, υλοποιεί από το 2006 το πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας ΥΕΑP! (Young Entrepreneurship Acceleration Programme).
Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, Προγράμματος Πλαισίου για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα CIP, το πρόγραμμα Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.