Σας ενημερώνουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας επικινδυνότητας. Στα εν λόγω σεμινάρια πέρα από τις εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Απουσία τεχνικού ασφάλειας σε επιχείρηση με προσωπικό, συνεπάγεται βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις σε ενδεχόμενο έλεγχο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περίπτωση να επιμορφωθούν οι ίδιοι με σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών ή 10 ωρών ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση (Β΄ή Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας).

Συνιστούμε λοιπόν στους ενδιαφερόμενους εργοδότες να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στο ανάλογο σεμινάριο.

Για αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία μας Ι. Μεσσηνέζη 5, 1ος όροφος, γραφείο Νο 21 και στο τηλέφωνο 2691025056.
Ώρες Λειτουργίας Γραφείου:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9.00-13.00 και 18.00-21.00
Τρίτη Πέμπτη 9.00-16.00

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ευαγγελίου Ευάγγελος

Ο Γεν. Γραμματέας
Μούζουλας Βασίλειος