Ο Εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος Βαλιμιτίκων- Αιγιάλειας << o Αίολος>>, μετά από εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 29/01/2012, στο << Αργυροπούλειο>> Πνευματικό Κέντρο Βαλιμιτίκων, συγκροτήθηκε σε σώμα. Αποτελείται από τα κάτωθι Μέλη:
Πρόεδρος : Δημακόπουλος Κωνσταντίνος
Αντι/δρος: Παπακροκοπίου Σωτήριος
Γεν. Γραμματέας: Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
Βοηθός Γραμματέα: Σταθακάρου Σαντρίν
Ταμίας: Λαμπρόπουλος Λάμπρος
Υπεύθυνος Κοινωνικής Αρωγής: Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος
Έφορος Περιουσίας: Παπαδόπουλος Νικόλαος
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Λαμπροπούλου Ευτυχία
Εκπρόσωπος του Τ.Σ. στο Δ.Σ. ως μέλος : Μεϊντανάς Γεώργιος
ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόεδρος : Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος
Γραμματέας : Σταμοπούλου Άννα
Τακτικό Μέλος: Δάκαλης Γεώργιος