Πρόταση για να ενταχθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο σημαντικό ευρωπαϊκό δίκτυο «Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τον Πολιτισμό και την Δημιουργικότητα – RICC» κατατέθηκε , κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, από τους συντονιστές του δικτύου στις Βρυξέλλες .
Να σημειωθεί πως στο δίκτυο δεν περιλαμβάνεται καμιά ελληνική Περιφέρεια, ενώ από πλευράς Ευρώπης μετέχουν 27 Περιφέρειες , έχοντας τον συντονισμό δύο ιταλικές περιφέρειες και μια ισπανική.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι για το ρόλο των Περιφερειών, των πόλεων και άλλων εμπλεκομένων στην ενθάρρυνση του δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και καινοτομίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

[the_ad id=”46371″]

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας της EmiliaRomagna, στις Βρυξέλλες, που είναι ένας εκ των συντονιστών του δικτύου «Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τον Πολιτισμό και την Δημιουργικότητα – RICC», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων που διοργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τη σημασία του όρου Δημιουργικότητα, πώς δηλαδή προσδιορίζεται στην περιφέρειά μας ο όρος δημιουργική βιομηχανία, ποια είναι τα στρατηγικά σημεία στα οποία έχει επιλέξει η Περιφέρειά μας και γιατί, τα δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε, ενώ παρουσιάστηκαν και τα ισχυρά σημεία που θα πρέπει να εστιάσει κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναπτύξει τον τομέα αυτόν.
Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Χρήστο Τζομάκα.
Ειδικότερα τονίστηκε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει τεράστια πολιτιστική κληρονομιά (Αρχ. Ολυμπία, πληθώρα αρχαίων θεάτρων και λοιπών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων), διαθέτει μια ισχυρή βιοτεχνική παράδοση, η οποία υπέστη σοβαρό πλήγμα κατά τη δεκαετία της αποβιομηχανοποίησης της περιοχής (’80 και ‘90) αλλά και με την πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία επέφερε πέραν του κλεισίματος των επιχειρήσεων και πλήθος ανέργων.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα δυνατά σημεία μας που είναι η παρουσία πολλών και σημαντικών επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στην περιοχή, η εξειδίκευση που παρουσιάζεται στον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα της πληροφορικής, η γνώση που προήλθε μέσα από τις διαδικασίες της έξυπνης εξειδίκευσης (διαβουλεύσεις με φορείς, κλπ) αλλά και η διάθεση των φορέων για συνεργασία σε θέματα δημιουργίας δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Επίσης, τα πλεονεκτήματά μας αυτά, αποτελούν και την ευκαιρία μας για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την περιφερειακή οικονομία και προπάντων την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

[the_ad id=”46274″]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η ΠΔΕ, αξιοποιώντας τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα σχεδίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της σε σχέση με τη δημιουργική και Πολιτιστική βιομηχανία και εστίασε σε:
– Ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) γύρω από τα οικοσυστήματα των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κυρίως του Πανεπιστημίου Πατρών) στα οποία εντοπίζονται πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού με σημαντική εξωστρέφεια σε αρκετές περιπτώσεις.
– Διασύνδεση των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών με τον πολιτισμό και τον τουρισμό καθώς απαιτείται ένα διαφοροποιημένο και εξειδικευμένο τουριστικό μοντέλο για την Περιφέρεια και αποτελεί αντικείμενο έρευνας για θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
– Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν αναδυόμενο κλάδο Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας για την Περιφέρεια στο βαθμό που διασυνδέεται η διατροφή με την τοπική παράδοση και αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας για θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
– Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξειδικευμένα προγράμματα και χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του SmallBusinessAct (SBA).
– Διασύνδεση της κοινωνικής οικονομίας με τις Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο πάνελ, αξιολογήθηκε μετά από σχετική πρόταση που υποβλήθηκε με τις άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και έτυχε της έγκρισης της Επιτροπής. Εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είχαν κληθεί να συμμετέχουν σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας εκπρόσωποι των Βάσκων (Ισπανία, συντονιστές του έργου CREADIS3), της επαρχίας Gipuzkoa (Ισπανία),της Περιφέρειας Απουλίας (Ιταλία), της Περιφέρειας Κεντρικής Φινλανδίας και της Βαλονίας (Βέλγιο).
Η συμμετοχή μας επιδιώχθηκε, προκειμένου η στρατηγική μας να τύχει της υποστήριξης από την Ε.Ε. της διάδρασης (interaction) μεταξύ των περιφερειών για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση (peerreviews) και ανατροφοδότηση των περιφερειακών σχεδίων RIS3 με πολύτιμες εμπειρίες.

[the_ad id=”46704″]

[the_ad id=”46715″]