Με δύο εμφανίσεις της χορευτικής ομάδας στα τέλη Ιουλίου συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες της Πανηπειρωτικής Αδελφότητας Αιγιάλειας.

Την Κυριακή 22 Ιουλίου η Πανηπειρωτική Αδελφότητα συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου στα Ψηλά Αλώνια. Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου παρουσίασε χορούς και τραγούδια από την Ήπειρο και κυρίως από το Ζαγόρι και τα Γιάννενα (Εγώ ‘μαι τ’ αρχοντόπουλο – Καπέσοβο – Φράσια – Φεζοδερβέναγας – Λυγαριά πορτοκαλιά), με φορεσιές από τη Ζίτσα και το Ζαγόρι και τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. Επίσης, την Πέμπτη 26 Ιουλίου το χορευτικό τμήμα πήρε μέρος στη συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων στο Γρηγόρι Αιγιάλειας όπου παρουσίασε χορούς και τραγούδια (Ντελή παπάς / Συ που σέρνεις το χορό, Μαρίκα, Βλαχοθανάσης, Πουλάκι, Παραμυθιώτικος, Κρασί στο μαστραπά) από τη Θεσπρωτία και τα Γιάννενα.

Μία ακόμα εμφάνιση-παράσταση της χορευτικής ομάδας θα γίνει την Κυριακή 12 Αυγούστου στην Ποροβίτσα (Ακράτα) μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Ελληνικής-Σερβικής-Ουκρανικής φιλίας και Συνεργασίας.