Η περιβαλλοντική ομάδα (μαθητές της Γ΄ τάξης) του 4ου Γυμνασίου Αιγίου με συντονιστή εκπαιδευτικό τον κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό  Ιδεών – Κατασκευών με θέμα: «Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινότητά μας για ένα αειφόρο μέλλον» που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Ο διαγωνισμός ήταν εγκεκριμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σ’ αυτόν έλαβαν μέρος 150 έργα από Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας. Οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Αιγίου, που συμμετείχε στο διαγωνισμό με την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Η χρήση της ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της Αιγιάλειας», έλαβαν το 1ο Βραβείο.
Η διάκριση αυτή της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 4ου Γυμνασίου Αιγίου αποδεικνύει έμπρακτα το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στα σχολεία μας, τη φιλοπονία μαθητών και καθηγητών καθώς και την ποιότητα των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, οι οποίες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών, προωθούν τις μεταγνωστικές τους ικανότητες και συνδέουν τη σχολική τάξη με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.