Κυριολεκτικά στον αέρα βρίσκεται η εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ ζωηρές είναι πλέον οι ανησυχίες και για το σκέλος
των λειτουργικών δαπανών.«Καταβάλλουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσουμε την Περιφέρεια
όρθια αλλά πλέον βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που ξεπερνάει κάθε
όριο αντοχής και ανοχής», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Τα οικονομικά δεδομένα παρουσιάζουν ανάγλυφα την κατάσταση.

Κατά το έτος 2011 οι Περιφέρειας όλης της χώρας έλαβαν μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για τα επενδυτικά τους προγράμματα κονδύλια ύψους
223,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά η Περιφέρεια Δυτικής έλαβε κονδύλια ύψους 17,6 εκατ.
ευρώ.

Μέχρι σήμερα κατά το τρέχον έτος 2012, οι Περιφέρειες όλης της χώρας έχουν λάβει
για τα επενδυτικά τους προγράμματα (ΚΑΠ) κονδύλια ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ενώ
αντίστοιχα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει κονδύλια ύψους 1,09 εκατ.
ευρώ.

Συνοπτικά και σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η κατάσταση έχει ως
εξής:

Επενδυτικοί πόροι 2011: 17,6 εκατ. ευρώ
Επενδυτικοί πόροι 2012 μέχρι σήμερα: 1,09 εκατ. ευρώ.

Λειτουργικοί πόροι 2011: 7,5 εκατ. ευρώ
Λειτουργικοί πόροι 2012 μέχρι σήμερα : 3,3 εκατ. ευρώ.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κληρονόμησε ένα χρέος από τις τέως Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις ύψους 33 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα και παρά τις περικοπές, με
σχέδιο και σοβαρό προγραμματισμό μειώσαμε το χρέος αυτό κατά 80%. Στο μεταξύ
το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για το 2012 σχεδιάστηκε, εκπονήθηκε
και τέθηκε σε εφαρμογή με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το ύψος των
προσδοκώμενων εσόδων και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν και οι περικοπές που

είχαν ήδη επιβληθεί ή εξαγγελθεί», τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Εν τούτοις η πραγματικότητα εξελίσσεται πέραν πάσης λογικής
με, σχεδόν, ολοκληρωτική διακοπή των επενδυτικών πόρων, γεγονός που οδηγεί
σε παράλυση και ουσιαστική αναστολή μεγάλου μέρους του Τεχνικό Πρόγραμμα
ενώ ταυτόχρονα τίθεται σε ζωηρή αμφιβολία και η ικανότητά μας να καλύψουμε
στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες».

«Κάτω από αυτές τις συνθήκες» κατέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης, «τα συναρμόδια
Υπουργεία και η κυβέρνηση οφείλουν άμεσες και έμπρακτες απαντήσεις, αφού πλέον
έχει τεθεί σε αμφισβήτηση η ίδια η ύπαρξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης».