Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκος Υφαντής σε δήλωση του ανέφερε τα εξής: «Η Ελλάδα ήταν η έβδομη χώρα που υπέγραψε και έθεσε σε ισχύ τη Συνθήκη Ramsar με το Ν.Δ. 191/74, δηλώνοντας στον κατάλογο Διεθνούς Σημασίας δέκα υγροτοπικά οικοσυστήματα, με συνολική έκταση 1.635.010 στρέμματα. Η Σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή στις 21/12/1975 και η χώρα μας δεσμεύτηκε για τη διατήρηση και ορθή χρήση των δικών της υγροτόπων. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υγροτόπων και η τεράστια συμβολή τους στο μικροκλίμα της περιοχής, στην ποιότητα των υδάτων αλλά και στη τεράστια αναπτυξιακή τους δυναμική, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενη αειφόρου ανάπτυξης, είναι στοιχεία αδιαμφισβήτητα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο δράσης που έθεσε από τη πρώτη ημέρα της ανάληψης των αρμοδιοτήτων της, τοποθέτησε την Αειφόρο Ανάπτυξη ως βασικό πυλώνα του στρατηγικού της προγραμματισμού με στόχο την ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων εκείνων των παραμέτρων που καθορίζουν την κοινωνική και οικονομική ευημερία σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον».

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σκοπεύει να συνδιοργανώσει από κοινού με το Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στις 18 Φεβρουαρίου, στο Μεσολόγγι, ημερίδα με θέμα «Τα υγροτοπικά συστήματα ως αναπτυξιακός πόρος της Περιφέρειας: Ο τουρισμός στους υγρότοπους». Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων είναι αφιερωμένη από την Σύμβαση Ραμσάρ στον «Τουρισμό στους Υγρότοπους: Μια μεγάλη εμπειρία».