Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου  Πατρέων γνωστοποιούνται οι  ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Η προσωρινή μερική παρεμπόδιση της  κυκλοφορίας οχημάτων, επί του νοτιοανατολικού τμήματος της οδού Κορίνθου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Νόρμαν και Φαβιέρου, στις 09/01/2012.

Η ανωτέρω ρύθμιση εγκρίνεται προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες στα πλαίσια του έργου «Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικού και Κεντρικού διαμερίσματος πόλεως Πατρών- 2010» της ΔΕΥΑΠ. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λ.π., επί του εναπομείναντος τμήματος της οδού θα διεξάγεται κανονικά.

Η προσωρινή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας: 1) επί του ανατολικού ρεύματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Πέντε Πηγαδίων, και 2) επί του νοτίου ρεύματος της οδού Πέντε Πηγαδίων, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ήρας για υπόγειες εργασίες της ΔΕΗ, από την 9/1/12 έως και την 14/1/12, 7:00π.μ.-3:00μ.μ..

Η προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης επί της δυτικής πλευράς της οδού Βασ. Ρούφου, έμπροσθεν κτιρίου επί της οδού Βασ. Ρούφου 20, λόγω τοποθέτησης κάδου μπάζων, από την 5/1/12 έως και την 13/1/12. Το σημείο ευρίσκεται μεταξύ των οδών Παντοκράτορος και Ράλλη.

thebest.gr