Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Λεων. Μαυρουδής ύστερα από απόφαση του δημάρχου και μετά από την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της παραίτησης του δημάρχου από πρόεδρος αλλά και από μέλος της Επιτροπής.

Ακολούθησε η παραίτηση του Λεωνίδα Μαυρουδή από απλό μέλος της Ο.Ε. και η αντικατάστασή του από το μέχρι πρότινος αναπληρωματικό μέλος κ. Βασίλη Φιλιππόπουλο. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο Λεωνίδας Μαυρουδής ορίστηκε ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και μάλιστα προήδρευσε για πρώτη φορά την Παρασκευή σε τακτική συνεδρίαση.