Ένα τεράστιο πρόβλημα που θίγει καίρια τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων σταφυλιών  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Σε αρκετές περιπτώσεις παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών (σουλτανίνα) αλλά και παραγωγοί Κορινθιακής σταφίδας, αφού πουλήσουν τη σουλτανίνα τους ως επιτραπέζια ή τη σταφίδα τους ως ξερή, διαθέτουν παράνομα τις εναπομένουσες ποσότητες (λόγου χάριν σουλτανίνα που δεν πουλήθηκε για επιτραπέζια) για οινοποίηση.

Δεδομένου ότι αυτές οι καλλιέργειες, πέραν της τιμής του προϊόντος, επιδοτούνται και με ποσά της τάξεως των 280-350 ευρώ ανά στρέμμα, οι εναπομένουσες ποσότητες δίνονται για οινοποίηση σε εξευτελιστικές τιμές, γεγονός που πιέζει αφόρητα τους παραγωγούς των οινοποιήσιμων ποικιλιών οι οποίοι αναγκάζονται να πουλάνε την παραγωγή τους σε πολύ χαμηλές τιμές.

Επί πλέον αυτές οι πρακτικές «βγάζουν» στην αγορά χαμηλής ποιότητας κρασί δυσφημίζοντας το προϊόν ενώ παράλληλα, καθώς αυτές οι παράνομες πρακτικές έχουν εντοπιστεί από τις κοινοτικές υπηρεσίες, έχουν ήδη επισύρει πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Το θέμα εισηγήθηκε στο Περιφερειακό συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής Γιώργος Αγγελόπουλος που, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη «να αναληφθούν δράσεις προφύλαξης των παραγωγών από το φαινόμενο της παράνομης οινοποίησης σταφίδας και σουλτανίνας, πεδία στα οποία δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία και τούτο μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν», καθώς ανέφερε, «με τη σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες που εμπλέκονται στο ζήτημα».

Από την πλευρά του ο Σάκης Μαυρόγιαννης, πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά που εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Κορινθίας (σταφίδα) και της Κρήτης (σουλτανίνα) ενώ επίσης έθιξε και το ζήτημα των παράνομων εισαγωγών σταφίδας που καταλήγει για οινοποίηση. «Είναι λυπηρό» υπογράμμισε ο Σάκης Μαυρόγιαννης, «αλλά αυτό που ζητάμε είναι να τηρηθεί, επί τέλους, η νομιμότητα».