Τι να σημαίνει άραγε η φράση “εξεύρεση συναινετικών λύσεων για οφειλέτες“ στην ανακοίνωση μιας αδειοδοτημένης από την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρείας για την ενεργητική διαχείριση των “κόκκινων δανείων” ιδιωτών και επαγγελματιών;

Αν και τραπεζικά στελέχη που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα δεδομένα είναι φειδωλά στις αποκαλύψεις των σχεδίων τους, εν τούτοις είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο νυν ιδιοκτήτης ενός σπιτιού -που χρωστά το δάνειο του και δεν μπορεί παρά τις προσπάθειες που έγιναν να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του- θα μετατραπεί σε νοικάρη της τράπεζας.

Πάνω σε αυτό το βασικό σενάριο υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που όλες όμως προϋποθέτουν την συνεργασία του δανειολήπτη. Για παράδειγμα, η πρώτη προϋπόθεση για μια τέτοια εξέλιξη είναι να γίνει το πρώτο βήμα και να υπογράψει ο δανειολήπτης μια συμφωνία με την τράπεζα που θα προβλέπει τα εξής: Η τράπεζα αναλαμβάνει να βρει πωλητή για το σπίτι και εκείνος μπορεί να παραμείνει στο σπίτι έναντι ενός εξ αρχής συμφωνημένου ενοικίου ανά μήνα. Επιπλέον, αν το σπίτι πωληθεί ο πρώην ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης για να συνεχίσει ως νοικάρης.

Αυτή τη στιγμή την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας έχουν εξασφαλίσει δύο εταιρείες, η Cepal (με την συμμετοχή της Alpha Bank) και η Eurobank FPS (θυγατρική του Ομίλου Eurobank), ενώ ακολουθούν και άλλες.

H Eurobank FPS – η θυγατρική του Ομίλου Eurobank που εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας για τη διαχείριση απαιτήσεων στην ελληνική αγορά και μπορεί ήδη να ξεδιπλώσει τις δραστηριότητες της- είναι από μόνη της πλέον μια «μικρή τράπεζα».

Η διαπίστωση αυτή έχει να κάνει με ύψος του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου της. Το τελευταίο – όπως ανακοινώθηκε και επίσημα- φθάνει τα 14 δισ ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται στη συνέχεια να προστεθούν και άλλα, είτε προερχόμενα από την μητρική Eurobank, είτε από τα funds που στο μεταξύ θα αγοράσουν χαρτοφυλάκια από τις τράπεζες.

Η Eurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS) είναι η πρώτη θυγατρική τράπεζας που εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια αλά και η πιο έτοιμη για να ξεκινήσει τις δραστηριότητες της στην νέα αγορά διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν4354/2015). Και αυτό γιατί προήλθε από τη μετατροπή της υφιστάμενης έως πρόσφατα Eurobank Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε, ενώ όπως προβλέπεται θα ακολουθήσει νομική συγχώνευση της Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε και περαιτέρω ανάπτυξη της νέας εταιρείας με μονάδες και υπηρεσίες εναρμονισμένες με το νέο θεσμικό πλαίσιο αξιοποιώντας τις εξελίξεις που δυναμικά διαμορφώνουν την ελληνική και διεθνή αγορά σε θέματα διαχείρισης οφειλών.

Η είσοδος της εταιρείας Eurobank FPS, αλλά και όλων των άλλων που θα ακολουθήσουν στην συνέχεια, σε μια αγορά με ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τι το καινούριο και διαφορετικό φέρνει μαζί της; Τι αλλαγές θα προκαλέσει και σε ποιους τομείς; Εν ολίγοις, ποιο είναι το νέο πεδίο που διαμορφώνεται μπροστά μας;

Σήμερα, τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κυρίως στο τομέα των ιδιωτών, των επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων είναι με ασφαλείς προσεγγίσεις τα εξής: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής σήμερα ανέρχεται περίπου στο 38% του συνόλου των κόκκινων δανείων ή περίπου €40δισ.

Σε ετήσια βάση (στοιχεία 2016) ρυθμίζεται το 15% των καταναλωτικών δανείων (1 στα 7) από το σύνολο των ικανών (eligible) προς ρύθμιση πελατών και αντίστοιχα το 21% (1 στα 5) των στεγαστικών δανείων.

Ενδιαφέρον είναι ότι 1 χρόνο μετά τη ρύθμιση, ενήμερα παραμένουν 1 στα 2 στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Με βάση τα στοιχεία της Eurobank, τα αιτήματα ρύθμισης καταναλωτικών δανείων εγκρίνονται κατά 55% (1 στα 2), υλοποιούνται κατά 36% (1 στα 3) με μέσο δάνειο ~€11κ, και αντίστοιχα αιτήματα ρύθμισης στεγαστικών δανείων εγκρίνονται κατά 65% (2 στα 3), υλοποιούνται κατά 51% (1 στα 2) με μέσο δάνειο ~€66κ.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, διαμορφώνεται και το προφίλ του συνεργάσιμου αλλά και του μη συνεργάσιμου δανειολήπτη. Αρμόδια τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν τα εξής: α) Συνεργάσιμος με την Τράπεζα (ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της) πελάτης / δανειολήπτης είναι αυτός που παρέχει πλήρη & επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις & επιστολές και συναινεί στην προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης με την Τράπεζα.

Στο σημείο αυτό ένα στοιχείο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον: Περίπου στο 30% των επιστολών που έχουν σταλεί από τις Τράπεζες, οι δανειολήπτες χαρακτηρίζονται μη συνεργάσιμοι.

Οι συναινετικές λύσεις

Αλλά, ας επιστρέψουμε όμως στις συναινετικές λύσεις. Ας πάρουμε την περίπτωση της Eurobank. Υπάρχει μια σειρά καινοτόμων προϊόντων που σήμερα προσφέρονται στους πελάτες της και οδηγούν σε συναινετικές λύσεις. Σημειώνεται ότι οι λύσεις που προτείνονται στους πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, πραγματοποιούνται κατόπιν ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων και εν γένει, κοινωνικών κριτηρίων (ανεργία, οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας κτλ). Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται αναλόγως την περίπτωση.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: α) Για ληξιπρόθεσμες οφειλές από Στεγαστικά Δάνεια ισχύουν και εφαρμόζονται τα εξής: Σε πελάτες που αντιμετωπίζουν βραχυχρόνια οικονομική δυσκολία προτείνεται η μείψση δόσης για 18 μήνες (κατά μέγιστο), βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος του πελάτη. Από την άλλη, σε πελάτες που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια οικονομική δυσκολία προτείνονται οι παρακάτω λύσεις όπως η αύξηση διάρκειας κατά 35 έτη (κατά μέγιστο) από τη στιγμή της ρύθμισης, η μείωση επιτοκίου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου καθώς και η μέθοδος του διαχωρισμού οφειλής. Πιό συγκεκριμένα, με αυτή την μέθοδο ο πελάτης επωφελείται μειωμένης δόσης καθώς διαχωρίζεται η οφειλή του σε 2 τμήματα και καταβάλλει μηνιαία δόση μόνο για το α’ μέρος, ενώ το β’ μέρος παραμένει άτοκο και δεν απαιτεί καταβολές για 4 συνολικά έτη.

β) Για ληξιπρόθεσμες οφειλές από Καταναλωτικά Δάνεια ισχύουν τα εξής: Σε πελάτες που αντιμετωπίζουν βραχυχρόνια οικονομική δυσκολία προτείνεται ρύθμιση οφειλών χωρίς εξασφάλιση, σύμφωνα με την οποία ο πελάτης συγκεντρώνει τις οφειλές του από προϊόντα καταναλωτικής πίστης σε ένα νέο δάνειο τακτής λήξης, διάρκειας 10 ετών (κατά μέγιστο) και με επιτόκιο το μεσοσταθμικό επιτόκιο των προϊόντων που συγκεντρώνει στο νέο δάνειο, ενώ σε πελάτες που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια οικονομική δυσκολία προτείνεται το παραπάνω προϊόν με τις εξής διαφοροποιήσεις: Αύξηση διάρκειας στα 12 έτη (κατά μέγιστο) και μείωση επιτοκίου.

Τέλος, η είσοδος και λειτουργία εταιρειών όπως η Eurobank FPS κατά βάση διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια νέα αγορά με πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία – την κινητοποίηση χιλιάδων επαγγελματιών, τόνωση τομέων της οικονομικής δραστηριότητας όπως το real estate, προσέλκυση κεφαλαίων και επενδυτών, ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών κτλ.

newmoney.gr