plimira kos rodos Η αρμόδια για την Πολιτική Προστασία Βάσω Ψυχράμη εκπροσώπησε το δήμο Αιγιαλείας στην έκτακτη -κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με κεντρικό θέμα την ενημέρωση για τις εκτεταμένες καταστροφές που σημειώθηκαν σε όλη την επικράτεια της Δυτικής Ελλάδας από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες μέρες.
Η κα Ψυχράμη υπέβαλε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο έγγραφο με τις επιπτώσεις και τις ζημιές που σημειώθηκαν στην Αιγιάλεια λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προτείνοντας παράλληλα τις ενδεδειγμένες λύσεις.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Αιγιάλεια, μετά τις αυτοψίες καταγράφηκαν οι εξής ζημιές:

1. Στον ποταμό Μεγανίτη στο ύψος του Βιολογικού Καθαρισμού έσπασαν τα αναχώματα που είχαν κατασκευαστεί τον Νοέμβριο του έτους 2014 στη θέση που υπήρχε παλαιό κατεστραμμένο σαρζανέτ με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν από πλημμυρικά φαινόμενα οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή της Μυρτιάς Αιγίου στις εκβολές του ποταμού Μεγανίτη. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου επιστρατεύτηκε μηχάνημα του Δήμου Αιγιαλείας το οποίο κατασκεύασε νέο πρόχειρο ανάχωμα. Για την ορθή αντιμετώπιση και άρση επικινδυνότητας αυτής απαιτείται σταθερή κατασκευή σαρζανέτ.

2. Στη θέση της γεώτρησης της Τ.Κ Χατζή όμορη προς τον ποταμό Σελινούντα έγινε εκτροπή του ποταμού λόγω υπερχείλισης με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η γεώτρηση, ενώ δε η παραποτάμια οδός προς την γεώτρηση της Τ.Κ Δαφνών έχει καταστραφεί εντελώς από κατάρρευση. Προς την περιοχή της Τ.Κ Αγ. Κωνσταντίνου λόγω εκτροπής του ποταμού δημιουργήθηκε κατάρρευση του πρανούς αυτού. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει ο ποταμός Μεγανίτης στην συγκεκριμένη θέση χρειάζεται να γίνει οριοθέτηση του ποταμού, απομάκρυνση αδρανών υλικών από την ενεργό κοίτη, ενίσχυση των πρανών προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα που θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα τόσο στις υποδομές όσο και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

3. Στον ποταμό Σελινούντα κατάντη της σιδηροδρομικής γέφυρας της Τ.Κ Βαλιμιτίκων, έχει παρουσιαστεί ρηγμάτωση σε τοιχίο αντιστήριξης του πρανούς του ποταμού και απαιτείται για την προστασία της ευρύτερης περιοχής η ολοκλήρωση της ενίσχυσης των πρανών δεξιά-αριστερά του ποταμού Σελινούντα από το σημείο αυτό έως τις εκβολές με τοιχία εκ οπλισμένου σκυροδέματος.

4. Στο ύψος της Τ.Κ Σελινούντα εντός της κοίτης του ποταμού έχουν σημειωθεί καταρρεύσεις αναβαθμών με αποτέλεσμα την μη ομαλή ροή του ποταμού και την συσσώρευση φερτών υλικών. Στην εν λόγω θέση χρειάζεται επέμβαση καθαρισμού του ποταμού και επισκευής των αναβαθμών.

5. Στον ποταμό Φοίνικα έχουν παρουσιαστεί υπερχειλίσεις του ποταμού από το ύψος της Τ.Κ Σαλμενίκου έως την Τ.Κ Καμαρών. Εντός της ενεργής κοίτης του ποταμού υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αδρανών η οποία εμποδίζει την ομαλή ροή του νερού με αποτέλεσμα αυτά να εκτρέπονται και να οδηγούνται στα πρανή αυτού με κίνδυνο να προκληθούν βλάβες τόσο στην παρακείμενη επαρχιακή οδό, παρακείμενες ιδιοκτησίες όσο και στις υπάρχουσες γεωτρήσεις, ενώ δε οι αναβαθμοί στο ύψος της γέφυρας Σαρκουνά έχουν καταστραφεί μερικώς. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω απαιτείται η χρήση ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου – προωθητή, καθώς επίσης απαιτείται επισκευή των υπάρχουσων αναβαθμών και ενίσχυση των πρανών

6. Σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργήθηκαν στην Τ.Κ Σαλμενίκου από χείμαρρο που διατρέχει την κοινότητα που υπερχείλισε με αποτέλεσμα να μεταφερθούν πέτρες, μπάζα, ξύλα σε δημοτικές οδούς και ιδιοκτησίες τα οποία δυσχέραναν την κυκλοφορία οχημάτων. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου θα πρέπει ο εν λογω χείμαρρος να καθαριστεί από φερτά υλικά και να οδηγηθούν τα νερά σε φυσικό αποδέκτη.

7. Στον χείμαρρο «Μηλιαγκού» που διατρέχει την περιοχή του Αιγίου στο ύψος της Τ.Κ Κουλούρας ανέβηκε η στάθμη των υδάτων με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για τις παρακείμενες ιδιοκτησίες, κάτι που τελικά απετράπη. Πέραν τούτου απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του υδατορέματος από φερτά υλικά (μπάζα, σκουπίδια, κλαδιά κλπ.), οριοθέτηση αυτού, διότι σε πιθανή μελλοντική υπερχείλιση οι ζημιές που θα προκληθούν στις παρακείμενες ιδιοκτησίες και στα έργα υποδομής θα είναι ανυπολόγιστες.