Οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας προς τους εμπόρους Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι θερινές εκπτώσεις θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Ιουλίου και θα λήξουν την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012.
Σε ότι αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας τονίζει στους καταστηματάρχες πως θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
1.Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.
2.Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.  Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).
3.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καταστηματάρχες, γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.
Μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιαλείας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων  να  αξιοποιήσουν τον θεσμό των εκπτώσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και το  καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία των μεγάλων ποσοστών των εκπτώσεων, Τέλος συστήνει στο κοινό να εμπιστεύεται τα οργανωμένα εμπορικά καταστήματα και όχι το κάθε μορφής παραεμπόριο που παρέχει κακής ποιότητας εμπορεύματα, χωρίς καμία διασφάλιση, καμία εγγύηση και φυσικά χωρίς αποδείξεις.