Ένα μεγάλο έργο, που αποτελούσε χρόνιο, πάγιο και διαρκές αίτημα, απαίτηση και διεκδίκηση, των κατοίκων της πόλης των Καλαβρύτων και που προστατεύει το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον των Καλαβρύτων και βελτιώνει και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του, ολοκληρώθηκε.

Ο βιολογικός καθαρισμός των Καλαβρύτων, που περιλαμβάνει το Δίκτυο αποχέτευσης της πόλης, μ. 17, περίπου, χλμ. και τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, στα τρία πηγάδια, από τον Οκτώβριο ξεκινά την δοκιμαστική λειτουργία του.

Για να ξεκινήσει, όμως, η δοκιμαστική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Καλαβρύτων, με αστικά λύματα, είναι, απόλυτη ανάγκη, απαιτείται και επιβάλλεται να γίνει, από τους κατοίκους-ιδιοκτήτες ακινήτων των Καλαβρύτων, η, υποχρεωτική, από το νόμο, σύνδεσή τους, με το δίκτυο αποχέτευσης, με την άμεση κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεων, από την απόληξη της αποχέτευσής τους, μέχρι το φρεάτιο, που υπάρχει στο δρόμο.
Η άμεση και κατά το ταχύτερο δυνατό κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεων, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων της πόλης των Καλαβρύτων, επιβάλλεται να γίνει ως εξής:

[the_ad id=”46371″]

♦ Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να έχουν καταβάλει ή να έχουν προβεί σε ρύθμιση του τέλους σύνδεσης, για το οποίο έχουν ειδοποιηθεί και ανέρχεται στο ποσό των 460 ευρώ.

♦ Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι, να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.

♦ Μετά τη σύνδεση του ακινήτου του, με το δίκτυο αποχέτευσης, ο ιδιοκτήτης, οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του (βόθρους). Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των περιεχομένων των βόθρων, καθώς και των ομβρίων υδάτων, σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια, ο Δήμος επιβάλλει κυρώσεις, ακόμη και διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, και επιβολή προστίμων.

♦ Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί, κατά κανόνα, ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης, περισσότερων, του ενός, ακινήτων στην ίδια αποχέτευση ή, και αντίστροφα, ένα ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες, της μίας, παροχές, αποχέτευσης.

♦ Η κατασκευή λιποσυλλέκτη, στις δραστηριότητες, που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια, είναι υποχρεωτική, για τις συνδέσεις που αποχετεύουν, τέτοιου είδους, λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης, ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο.

[the_ad id=”46274″]

[the_ad id=”46704″]

[the_ad id=”46715″]