Η Εκκλησία στην επιθυμία της να προσεγγίσει αλλά και να συμπαρασταθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα με την κρίση των αξιών η σύγχρονη οικογένεια, πραγματοποιεί για μια ακόμα χρονιά τη Σχολή Γονέων, από σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 19.30 στο Κέντρο Νεότητας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», οδός Πολυχρονιάδου 8, άνωθεν του Ιερού Ναού των Εισοδίων Αιγίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια, σκοπός της Σχολής είναι να :
• Προετοιμασθούν οι νέοι για να κατανοήσουν τη σημασία του μυστηρίου του Γάμου και της Οικογένειας
• Διερευνηθούν οι δυσκολίες και να αναλυθούν οι σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και με τα παιδιά τους.
• Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
• Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
• Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
• Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
• Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
Παρακαλούμε και προσκαλούμε τους γονείς, αλλά και τους νέους που ετοιμάζονται διά το μυστήριο του γάμου και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια οικογένεια σε σταθερά θεμέλια, να συμμετάσχουν. Η πρώτη εισήγηση θα γίνει από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βρεσθένης κ.κ. Θεόκλητο. Θα ακολουθήσει συζήτηση.