Με τις ημερομηνίες που έχει ορίσει η Ε.Ε να «τρέχουν», καθώς εξέπνεε η προθεσμία για την τακτοποίηση από μέρους της Ελλάδας στις όποιες αρρυθμίες υπήρχαν σε σχέση με τα απορρίμματα, συνεδρίασε εκτάκτως το Δημ. Συμβούλιο Αιγιαλείας για να αποφασίσει την έγκριση παραλαβής μελέτης για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση «Τζουρά» στο νησί Τεμένης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε κατά πλειοψηφία θετική ψήφο στην παραλαβή της μελέτης που θα ολοκληρώσει το φάκελο για το Σ.Μ.Α.
Οι διαδικασίες για τη σύνταξη του φακέλου, ήταν ένας αγώνας δρόμου σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Δημ.Καμπέρη. Μάλιστα όπως ανέφερε, με την άδεια του ΣΜΑ να έχει λήξει αλλά και την 30η Ιουνίου να είναι καταληκτική ημερομηνία από την Ε.Ε και υπό απειλή κυρώσεων αλλά και την επιβολή προστίμων, το θέμα της ψήφισης της παραλαβής της μελέτης ήταν επιτακτική ανάγκη.
Όπως είναι γνωστό στο οικόπεδο Τζουρά  υπάρχουν τα γνωστά… πακέτα απορριμμάτων για τα οποία η δημοτική αρχή προσπαθεί να αποκτήσει νόμιμη άδεια από την Περιφέρεια ώστε να μεταφερθούν οι «μπάλες» που παραμένουν από τον πρώην… δήμο Αιγίου στο χώρο. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης στη θέση Τζουρά ήταν η …προσωρινή λύση που είχε βρεθεί  επί θητείας Καραφωτιά αλλά το αποτέλεσμα ήταν τα απορρίμματα να μένουν πακετοποιημένα στο σημείο μέχρι και σήμερα.
Δημιουργία ενιαίου
ΦΟΣΔΑ από την Περιφέρεια

Με θετικό μάτι… αλλά και με επιφύλαξη, κυρίως για το χρόνο υλοποίησης, βλέπει η δημ. Αρχή το θέμα της κατάργησης των διαχειριστικών ενοτήτων και τη δημιουργία του ενιαίου φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων
Σύμφωνα με το νέο Νόμο οι διαχειριστικές ενότητες των δήμων θα ενοποιηθούν σε ένα νέο ενιαίο φορέα (ΦΟΣΔΑ) που θα διαχειρίζεται τα απορρίμματα σε επίπεδο Περιφέρειας πλέον. Σημαντικό στοιχείο στο κομμάτι του ενιαίου φορέα διαχείρισης είναι πως τα περιουσιακά στοιχεία των διαχειριστικών ενοτήτων θα περάσουν στο νέο φορέα τα οποία και θα χρησιμοποιήσει κατά βούληση…
Το χρονοδιάγραμμα μάλιστα μέσα στο οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί η ενοποίηση των διαχειριστικών φορέων δεν ξεπερνά τους έξι μήνες. Η δημ. Αρχή εμφανίζεται επιφυλακτική στο θέμα του χρόνου καθώς θα πρέπεί όλοι οι Δήμοι να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Δήμος Αιγιαλείας μη έχοντας ακόμα επιλύσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά για τη μεταφορά τους ευελπιστεί στην άμεση εφαρμογή του ΦΟΣΔΑ χωρίς παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα.
Ωστόσο το τι θα σημάνει η ενοποίηση των ΦΟΣΔΑ για τις κατά τόπους κοινωνίες και υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει ο νέος φορές (πώς θα συσταθεί το Δ.Σ. και σε ποιο βαθμό θα έχουν λόγο οι δήμοι) είναι μια σημαντική παράμετρος που αναμφίβολα θα απασχολήσει και το δήμο Αιγιάλειας το προσεχές διάστημα…

Αθ.Σαϊτη