Νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν σε Αιγιάλεια και Καλάβρυτα από προκήρυξη του  Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, με φορέα υλοποίησης το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στις θέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται εκατόν πενήντα για την  κάλυψη διαφόρων αναγκών και ειδικοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, δεκαπέντε για το Νοσοκομείου Αιγίου και δέκα  της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας. Οι θέσεις αυτές, εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ και οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιουλίου έως την Τετάρτη 25 Ιουλίου.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε εικοσιπέντε ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ μηνιαίως ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως 5 μήνες μέσα σε διάστημα 12 μηνών.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κολοκοτρώνη 20,  Τ.Κ 26221 Πάτρα, τηλ. επικοινωνίας: 2610.624755
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου, Π. Χαραλάμπους 1,  Τ.Κ 25100 Αίγιο, τηλ. επικοινωνίας: 26910.25100
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία στην Πάτρα και στη διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κολοκοτρώνη 20,  Τ.Κ 26221 Πάτρα