Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας μετά την ολοκλήρωση της σημερινής του επίσκεψης στα εκτελούμενα στο νέο λιμάνι του Αιγίου.Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων και την κατασκευή των βασικών έργων επιδομής στο λιμάνι του Αιγίου και έχουν προϋπολογισμό 8,6 εκατ. ευρώ που καλύπτεται από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 και σήμερα το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 60%, με αποτέλεσμα να προηγείται περίπου τρεις μήνες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του.


«Το εκτελούμενο έργο που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες στο λιμάνι του Αιγίου, αποτελεί έργο-πρότυπο σε ότι αφορά τους ρυθμούς με τους οποίους υλοποιείται και απορροφά τους προβλεπόμενους γι’ αυτό πόρους», τόνισε σε δηλώσεις ο Απόστολος Κατσιφάρας που υπογράμμισε επίσης ότι «με τον υπό έγκριση τρέχοντα λογαριασμό η απορρόφηση του έργου θα ανέλθει σε ποσοστό 59% επί του συνολικού του προϋπολογισμού, γεγονός που αποδεικνύει ότι γίνεται πράξη η πολιτική μας για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα λεπτό στην προσπάθεια πλήρους αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ, στη μάχη της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι του Αιγίου τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν και ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Αιγίου Στάθης Θεοδωρακόπουλος, ο Aντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Περιβάλλοντος Νίκος Υφαντής, η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αιγίου Μαρία Τσουκαλά και ο Γ. Περδικάρης, γενικός διευθυντής της εταιρείας «Ηλιοχώρα Α.Ε», που είναι η ανάδοχος του έργου.

Σημειώνεται ότι η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών προβλέπεται για τις 15 Νοεμβρίου του 2013, αν και θεωρείται βέβαιο ότι το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο σε προγενέστερο χρόνο.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου που έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής αφορά τις εκσκαφές στο πυθμένα της θάλασσας, τη διαμόρφωση επιχώσεων με άρση των υλικών προφόρτισης, τις ύφαλες και τις έξαλες επιχώσεις, τις εξυγιαντικές στρώσεις, τις λιθορροπές διαφόρων διαστάσεων και ανακουφιστικού πρίσματος, τη θωράκιση με λίθους λατομείου, την προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος, την κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων, την τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, τις ανωδομές των λιμενικών έργων, την άρση των υφιστάμενων τεχνικών ογκολίθων και τις καθαιρέσεις κτισμάτων.

Το μέρος των υπολειπόμενων εργασιών αφορά στη διαμόρφωση των χερσαίων χώρων του λιμανιού με την ολοκλήρωση των οποίων το αναβαθμισμένο λιμάνι του Αιγίου θα παραδοθεί προς χρήση.