«Ο ΦοΔΣΑ, η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες Υπηρεσίες όχι μόνο δεν ολιγωρούν, αλλά αντίθετα με καθημερινό μόχθο και προσπάθεια προγραμματίζουν και υλοποιούν έργα βελτίωσης και αναβάθμισης του ΧΥΤΑ με στόχο την υποδειγματική λειτουργία του» τονίζει ο αντιδήμαρχος Έργων Βασίλης Λοτσάρης απαντώντας στα όσα υποστηρίζουν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Η.Κουρή και Α.Βανταράκης όσον αφορά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, προτρέποντάς τους μάλιστα να κάνουν μια… επίσκεψη, αφού « Μια επίσκεψη θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο ότι ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας λειτουργεί πολύ καλύτερα από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΧΥΤΑ της χώρας» όπως τονίζει και σημειώνει ότι: «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η επίκληση, εκ μέρους Δημοτικών Συμβούλων, εννόμου συμφέροντος για άσκηση μηνύσεων σε βάρος αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων για ποινικού χαρακτήρα ευθύνες.
Είναι γνωστό ότι κάποιοι συμπολίτες μας περίοικοι του ΧΥΤΑ έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, και χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα και υπερβολές που επικαλείστε στην επιστολή σας,  ζητούν εδώ και τώρα το κλείσιμο του ΧΥΤΑ, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική και υπαρκτή εναλλακτική λύση για τη διάθεση των απορριμμάτων της Πόλης. Οι απλοί συμπολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να υπερασπίζονται τα προσωπικά τους συμφέροντα με όλους τους νόμιμους τρόπους. Όμως, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να υπεραμύνονται του γενικού συμφέροντος και να προστατεύουν το καλό του συνόλου της πόλης και των 210.000 Πατρινών».

Κάνοντας αναφορά στο παρελθόν ο αντιδήμαρχος έργων σημειώνει ότι «Είναι αλήθεια και από όλους παραδεκτό ότι, τα προηγούμενα χρόνια η ταφή των απορριμμάτων και γενικότερα η διαχείριση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας δεν γίνονταν με τον καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και σε μεγάλη έκταση παρέμεναν για χρόνια ακάλυπτες και εκτεθειμένες, η ταφή των απορριμμάτων δεν γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, δηλαδή με συμπίεση και καθημερινή χωματοκάλυψη, τα απορρίμματα εναποτίθενταν χωρίς σχεδιασμό και με ανορθολογικό τρόπο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πρανή χαλαρά και με μεγάλες κλήσεις, γίνονταν δεκτά για ταφή μη επιτρεπόμενα υλικά όπως η λυματολάσπη  του βιολογικού καθαρισμού, η διαχείριση των στραγγισμάτων δεν γίνονταν με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ και το υπάρχον δίκτυο συλλογής του βιοαερίου δεν συντηρούνταν συστηματικά με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η έντονη και μόνιμη δυσοσμία  στην ευρύτερη περιοχή, φαινόμενα κατάρρευσης των πρανών, συχνών πυρκαγιών, καθώς και μόλυνσης των υδάτων του παρακείμενου χειμάρρου Καρραβά» και τονίζει ότι: «Εν όψει των παραπάνω η νέα Δημοτική Αρχή ανέλαβε αμέσως πρωτοβουλίες έκτακτης ανάγκης και προχώρησε στις παρακάτω άμεσες ενέργειες :
•    Τέθηκε σε λειτουργία ο Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ), ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με νόμιμο τρόπο.
•    Δημοπρατήθηκε η εργασία ταφής των απορριμμάτων με όρους και προδιαγραφές σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπίεση των σκουπιδιών και αδιάλειπτη καθημερινή χωματοκάλυψη). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το γεγονός ότι έχουν πλέον αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα δυσοσμίας που ταλαιπωρούσαν παλαιότερα την ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι η στενότητα των οικονομικών πόρων δεν επέτρεπε την προμήθεια υλικού επικάλυψης από θέσεις εκτός του ΧΥΤΑ. Για την ανταποδοτική εργασία της ταφής των απορριμμάτων  οι Δημότες επιβαρύνονται με 4 ευρώ ανά τόνο, ήτοι με 1.200 ευρώ ημερησίως. Για την ταφή των απορριμμάτων απαιτούνται καθημερινά 150 m3 υλικού επικάλυψης, του οποίου η προμήθεια από ιδιωτικό δανειοθάλαμο και η μεταφορά στο ΧΥΤΑ στοιχίζει επιπλέον 600 ευρώ. Μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους ταφής κατά 50% και φυσικά σε αντίστοιχη αύξηση των Δημοτικών τελών. Επομένως, σε πρώτη φάση ήταν μονόδρομος η απόληψη υλικού από υπάρχοντες δανειοθαλάμους εντός του ιδιόκτητου αδειοδοτημένου χώρου του ΧΥΤΑ. Παράλληλα προγραμματίζουμε τη δημιουργία, αδαπάνως, ντεπό εντός του ΧΥΤΑ με μεγάλες ποσότητες υλικού που έχουμε ήδη εξασφαλίσει (78.000 m3 από το έργο της Μικρής Περιμετρικής και ανάλογη ποσότητα από το έργο Διάνοιξης της οδού Κανακάρη) που επαρκούν τόσο για τη κάλυψη των απορριμμάτων, όσο και για την κατασκευή του προστατευτικού αναχώματος. Δεν είναι αληθές ότι η εναπόθεση των απορριμμάτων γίνεται σε αποκατεστημένο κύτταρο και με τρόπο ανασφαλή. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους για την οριστική αποκατάσταση του κυττάρου πάνω από την τελευταία στρώση απορριμμάτων απαιτείται η διάστρωση χαλικώδους υλικού, στη συνέχεια η διάστρωση γεωμεμβράνης, κατόπιν η διάστρωση γαιώδους υλικού και τέλος η φύτευση του χώρου. Τέτοιου είδους αποκατάσταση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα σε κανένα τμήμα του κυττάρου του ΧΥΤΑ. Σε ότι αφορά την ευστάθεια των απορριμμάτων θα πρέπει να γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Πανεπιστημίου, η εναπόθεση απορριμμάτων στο σημείο που γίνεται σήμερα συμβάλει στη μείωση των υπαρχουσών απότομων κλίσεων και επομένως στην αποτροπή και όχι την πρόκληση καταρρεύσεων. Επιπροσθέτως η επιμελημένη συμπίεση των απορριμμάτων κατά τη διαδικασία της ταφής συμβάλει αποφασιστικά στην αποτροπή κάθε κινδύνου κατάρρευσης.
•    Καλύφθηκαν τα απορρίμματα σε όλο το μήκος και πλάτος του κυττάρου που έμεναν  επί χρόνια εκτεθειμένα και αποτελούσαν μόνιμη πηγή δυσοσμίας, πρόκλησης πυρκαγιών και αισθητικής ρύπανσης.
•    Δημοπρατήθηκε η εργασία περιοδικού ελέγχου της ποιότητας των υπογείων και επιφανειακών υδάτων της περιοχής κατάντι του κυττάρου, καθώς και του ατμοσφαιρικού αέρα, από ανεξάρτητο εργαστήριο, πέραν των ελέγχων που διενεργεί η Υπηρεσία. Από τους διενεργηθέντες μέχρι σήμερα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί κανένα φαινόμενο μόλυνσης των υδάτων και του αέρα.
Παράλληλα ο κ΄.Λοτσάρης αναφέρει αναλυτικά τις επτά επόμενες κινήσεις που γίνονται για την  περεταίρω βελτίωση και αναβάθμιση του ΧΥΤΑ και την πλήρη και λυσιτελή αντιμετώπιση κάποιων δυσλειτουργιών σημειώνοντας ότι ο Φορέας Διαχείρισης προγραμματίζει και ωριμάζει πρόσθετα σημαντικά έργα και παρεμβάσεις  συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ περίπου, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.