Εφαρμογή της απόφασης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην παραλιακή ζώνη της Δυτ. Αιγιάλειας αποφάσισε  το Δημ. Συμβούλιο Αιγιάλειας.Το θέμα άνοιξε ύστερα από ερώτηση στον Στ. Θεοδωρακόπουλο για το αν υπάρχει μελέτη για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της Συμπολιτείας. Αν και όπως λέχθηκε μέχρι τώρα οι απόψεις διίστανται για το αν θα πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία κατά τους παραλιακούς μήνες, καθώς πέρσι πολλοί ήταν οι φορείς που ήταν επιφυλακτικοί σε αυτή την απόφαση. Ωστόσο σχετικά με τις παραλιακές οδούς της Δυτ. Αιγιάλειας υπήρχε απόφαση η οποία προέβλεπε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες την οποία και το Δημ. Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει.

Της Αθηνά Σαϊτη