Ζητούν παραχώρηση χώρου για να στελεχωθούν από Αιγιαλείς γιατρούς  Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για μια ακόμα φορά ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου, αφού ασχολήθηκε εκτενώς και αποφάσισε να βρει λύση στο θέμα της περίθαλψης των ανέργων αλλά και των ανασφάλιστων.Αναλύοντας τα επιμέρους προβλήματα συζητήθηκε και προτάθηκαν τα εξής:  «Η πολιτεία όπως συνταγματικά προβλέπεται, είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες της χώρας.

Θέση μας είναι ότι όλοι οι πολίτες της χώρας πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ίση μεταχείριση. Στην δεινή οικονομική κατάσταση, στην ανέχεια και στην εξαθλίωση που έχουν οδηγηθεί και οδηγούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία σαν ελάχιστη προσφορά προς τους σκληρά δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας, να παραχωρήσει άμεσα χώρους ιατρείων μέσα στις οργανωμένες δομές του συστήματος υγείας(πολυιατρεία ΕΟΠΥΥ, Κέντρα