Με κεντρικό μήνυμα «Κέρδισε περισσότερα από τη ζωή με τη Μάθηση»
πραγματοποιήθηκε η ημερίδα, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Πάτρας στην οποία παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Install». Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δράσεων με στόχο την
δια βίου μάθηση στην Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της γνώσης με την
απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος
Αγγελόπουλος στην εισήγηση του υπογράμμισε ότι η δια βίου μάθηση ως συνδετικός
κρίκος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την απασχόληση, οδηγεί την Αυτοδιοίκηση
να θέσει σε προτεραιότητα τη διαμόρφωση περιφερειακών στρατηγικών
καταπολέμησης της ανεργίας και της ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

«Ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που επιδιώκει να διευρύνει τους ορίζοντες
του, να ορίσει καλύτερα τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης να σχεδιάσουν τα νέα
επιχειρησιακά προγράμματα», ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος. Και πρόσθεσε: «Οι
πολιτικές της δια βίου μάθησης βοηθούν στη δημιουργία ενός ανοιχτού συστήματος
πρόσβασης και εξέλιξης των ατόμων, στην αύξηση της συμμετοχής, στην ποιότητα
και αποτελεσματικότητα στον τομέα εργασίας. Βοηθούν στη δημιουργία ενεργών
πολιτών με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Το πρόγραμμα Install της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας συνιστά ένα πολύ καλό παράδειγμα αξιοποίησης των δυνατοτήτων
που έχουν πλέον οι Περιφέρειες να ευαισθητοποιούν και να εκπαιδεύουν τους πολίτες
τους ώστε να διευρύνουν τους τρόπους αναζήτησης και σύνδεσής τους με την αγορά
εργασίας».

Να σημειωθεί ότι επωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι: Φορείς διοίκησης και
παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, κοινωνικοί φορείς, μαθητές, σπουδαστές
εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι καταρτιζόμενοι, γονείς και κάθε κατηγορία
εκπαιδευτικού προσωπικού. Για τους ενδιαφερόμενους αναλυτικές πληροφορίες
δίνονται στην ιστοσελίδα: www.istall-project.gr