Σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων που περιλαμβάνει και τις ποινικές ευθύνες για όσους παραβιάζουν το νόμο κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΕΚΑ. Η απόρριψη, ποσότητας υλικών στο έδαφος αέρα και νερό που μπορεί να προκαλέσει θάνατο καθώς και η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση διάθεση απόβλητων που μπορεί να προκαλέσει θάνατο και βαριές σωματικές βλάβες, η λειτουργία μονάδας που εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες, η κατοχή- αποθήκευση πυρηνικών υλικών που ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ,αλλά και η θανάτωση, αφανισμός, κατοχή σύλληψη προστατευόμενων ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και η εμπορία τους καθώς και η κατοχή- χρήση υλικών που καταστρέφουν το όζον, αποτελούν μερικά από τα αδικήματα.

Οι ποινές ξεκινούν από 1 και φθάνουν έως 10 έτη φυλάκισης ενώ τα χρηματικά πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 500.000 ευρω ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Η αυστηρότερη ποινή θα επιβάλλεται στην περίπτωση που προκαλείται σωματική βλάβη ή θάνατος.

Υπεύθυνοι κατά το νόμο θεωρούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες σύμβουλοι εντεταλμένοι σύμβουλοι αλλά και οι Δήμοι.

Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταγραφή απόβλητων (συλλογή μεταφορά και διασυνοριακή μεταφορά απόβλητων ) , αλλά και η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης απόβλητων.
Το σχέδιο νόμου ενθαρρύνει την  επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των απόβλητων αλλά την ενεργειακή τους αξιοποίηση.

Ένα ρεπορτάζ του ECONEWS

SKAI.GR