Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανεργία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας – ΓΣΕΕ, ο αριθμός των ανέργων θα κινηθεί εντός του 2012 σε μεγέθη απίθανα (1.200.000 έως 1.300.000), ενώ το στατιστικό ποσοστό θα ξεπεράσει το 22%.

Η εικόνα είναι ενδεχομένως χειρότερη και από τη στατιστική της απεικόνιση εάν υπολογιστεί και ένα μεγάλο, συνεχώς διευρυνόμενο, κομμάτι εγκλωβισμένων, αλλά απλήρωτων, εργαζομένων, οι οποίοι θα συνεχίζουν μεν να διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους, αλλά σε συνθήκες υποαπασχόλησης και υποαμοιβής.

Σε αυτό το κομμάτι εντάσσονται 400.000 έως 500.000 μισθωτοί, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή από 1 έως 5 μήνες για την καταβολή των μισθών, καθώς και χιλιάδες άλλοι, που είτε είναι σε επίσχεση είτε σε διαθεσιμότητα κει εξ αυτού του λόγου δεν μπορούν να λύσουν την εργασιακή τους σχέση και να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας λόγω της ταμειακής δυσκολίας των επιχειρήσεων να καταβάλουν αποζημιώσεις.

Η ζοφερή κατάσταση στρην αηγορά εργασίας φαίνεται και από τη μεγάλη αύξηση των βιβλιαρίων απορίας.

Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής