ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ Ύστερα από την έρευνα που διεξήγαγε ο Δήμος Πατρέων και διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 2.000 μαθητών που μετακινούνταν καθημερινά από και προς τα σχολεία, στην πραγματικότητα, στα όρια του Δήμου Πατρέων μετακινούνταν μόνο 1.200 μαθητές, ο βουλευτής Αχαΐας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης φέρνει το θέμα στη Βουλή και ζητά με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, να ενημερωθεί εάν έχουν διαπιστωθεί αντίστοιχες περιπτώσεις και σε άλλους Δήμους της χώρας και εάν θα καταλογιστούν οι αντίστοιχες ζημιές
Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

«Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το Νόμο (ΚΥΑ 35415/28.7.2011) «οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
– 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
– 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων.
– 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κτλ.)».
Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν μελέτης που διεξήγαγε ο Δήμος Πατρέων διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 2.000 μαθητών που μετακινούνταν καθημερινά από και προς τα σχολεία, στην πραγματικότητα, στα όρια του Δήμου Πατρέων μετακινούνταν μόνο 1.200 μαθητές γεγονός το οποίο συνεπάγει μείωση του κόστους μεταφοράς από τα 1,8 εκατ. ευρώ στα 1,2 εκατ. ευρώ. Καταγράφηκαν δηλαδή, 800 μαθητές λιγότεροι που ενέπιπταν στις προϋποθέσεις μεταφοράς. Η εξοικονόμηση επιτεύχθηκε εκτός των άλλων και με την διευθέτηση δρομολογίων αστικού και υπεραστικού ΚΤΕΛ.
Φαίνεται όμως ότι ο προαναφερόμενος «άναρχος προγραμματισμός» δεν είναι η μοναδική περίπτωση, γεγονός που εγείρει υπόνοιες τουλάχιστον για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος στους δήμους.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
– Έχουν διαπιστωθεί αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλους δήμους της χώρας;
– Τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου να διαπιστωθούν ανάλογες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και να καταλογιστούν οι αντίστοιχες ζημιές;
– Τι παρεμβάσεις προγραμματίζονται ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την μεταφορά των μαθητών, δεδομένου ότι τα μαθήματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο; Θα δοθεί παράταση της παλαιάς σύμβασης»;