Η Ιόνιος βιβλιοθήκη Αιγίου ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι συμπολίτες
μας, για τη δωρεά των βιβλίων τους καθώς και τις οικονομικές τους ενισχύσεις
που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης:

Την κ. Μάτα και Νίκο Μαγκανιώτη για τη δωρεά βιβλίων τους και τη
συνεχή υποστήριξη τους.
Τον εκπαιδευτικό κ. Βασίλη Κωστάρα για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
Επίσης την κ. Βασιλική Γιαννοπούλου για
τη δωρεά χρηματικού
ποσού (εις μνήμη Βασίλη Γιαννακόπουλου) και την κ. Τούλα Κόκκινου-
Σπηλιοπούλου για τη δωρεά χρηματικού ποσού (εις μνήμη Πόπης
Παπαβασιλοπούλου).