ΤοOKANA AFTOKINITO Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ λειτουργεί στην Πάτρα από το 1998
και είναι ένα πολυφασικό, στεγνό (δεν χορηγούνται υποκατάστατα) θεραπευτικό
πρόγραμμα για άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών και τις οικογένειές τους.Παράλληλα λειτουργεί και ο Σύλλογος Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας
ΓΕΦΥΡΑ που οργανώνει και υλοποιεί υποστηρικτικές, προς τη λειτουργία του
Δικτύου, δράσεις.
Το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ στο πλαίσιο των δράσεων Αγωγής
Κοινότητας και με αφορμή τη θετική εμπειρία του παρελθόντος και την ανταπόκριση
των πολιτών, προγραμματίζει Ενημερωτική Παρέμβαση με την Κινητή Μονάδα
Ενημέρωσης του Συλλόγου Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ
στην πόλη του Αιγίου και την Ακράτα.
Η Ενημερωτική Παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου
2015 & το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015 και αφορά στις εξής παράλληλες δράσεις:
 Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 (10:30-13:30) λειτουργία ενημερωτικού
περιπτέρου στην πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο και (17:30-20:30) λειτουργία
ενημερωτικού περιπτέρου στην κεντρική πλατεία της Ακράτας με αφισοκόλληση και
διανομή φυλλαδίων στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
 Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015 αφισοκόλληση και διανομή φυλλαδίων στο
εμπορικό κέντρο του Αιγίου.
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ενημέρωση των κατοίκων των πόλεων και
της ευρύτερης περιοχής, για την λειτουργία της ΘΚ ΓΕΦΥΡΑ και η ευαισθητοποίηση
– κινητοποίηση χρηστών και των οικογενειών τους, ώστε να προσεγγίσουν το Δίκτυο
Θεραπευτικών Υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στη Πάτρα.
Την πλαισίωση της δραστηριότητας θα αναλάβουν μέλη του Προγράμματος
Κοινωνικής Δραστηριοποίησης – πρώην χρήστες και μέλη του Συλλόγου Οικογένειας
της ΘΚ ΓΕΦΥΡΑ.
Με σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή και νοιάξιμο προς τον ευαίσθητο πληθυσμό των
ατόμων που βιώνουν την εξάρτηση, το Δίκτυο εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του με νέες
δράσεις και προσφέρει καθημερινά φροντίδα, ενημέρωση, εκπαίδευση και θεραπεία
σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και στις οικογένειές τους. Καθημερινά
αποδεικνύει πως η «ζωή της χρήσης» μπορεί να αντικατασταθεί με μια «καθαρή
ζωή».