Σε πιλοτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους έχει επιλεγεί να συμμετάσχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την στήριξη της εκπαίδευσης ομάδων Ρομά που διαμένουν στην περιοχή.Την Τετάρτη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου
Κατσιφάρα συνεκλήθη ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων
της Περιφέρειας, στελεχών της ΜΟΔ και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και
της Εκτελεστικής Γραμματέως της Περιφέρειας Διονυσίας Μαράτου, με σκοπό να
συζητηθούν και να εξειδικευθούν οι επιμέρους προβλέψεις του Στρατηγικού Σχεδίου για
τους Ρομά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του προγράμματος το έτος 2020.

Ο κ. Κατσιφάρας αφού επεσήμανε ότι η Δυτική Ελλάδα είναι μια από τις τρεις ελληνικές
Περιφέρειες που επελέγησαν για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, αναφέρθηκε
στις κακές πρακτικές του παρελθόντος που οδήγησαν στην μη ορθολογική αξιοποίηση
των πόρων που διατέθηκαν για τους Ρομά και στη μη επίτευξη των στόχων. Γι’ αυτό και
το πρόγραμμα αυτό περνάει μέσα από τον έλεγχο και την διαχείριση των φορέων του
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κινείται σε τέσσερις βασικούς
άξονες. Πρώτον, στην εκπαίδευση των Ρομά ώστε να μειωθεί ο δείκτης μαθητικής
διαρροής, δεύτερον στην στήριξη της απασχόλησης τους μέσα από στοχευμένες ανά
περιοχή δράσεις, τρίτον στην ενίσχυση της υγειονομικής τους κάλυψης και τέταρτον
στην βελτίωση των συνθηκών στέγασης τους. «Θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα
ανάμεσα στους Ρομά και στον υπόλοιπο πληθυσμό και το πρόγραμμα αυτό μας δίνει
μια σημαντική ευκαιρία η οποία δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη», σημείωσε ο
κ. Κατσιφάρας, προσθέτοντας ότι στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος θα
δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση δράσεων του προγράμματος έδειξε ο
παριστάμενος Δήμαρχος Δύμης Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ο οποίος συμφώνησε ότι
είναι υπαρκτή η ανάγκη κάθετης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά στη
Δυτική Ελλάδα.

Την προσεχή Τρίτη θα συγκληθεί τεχνική σύσκεψη στην Περιφέρεια για την
προετοιμασία του προγράμματος, ύστερα από σχετική εντολή που δόθηκε από τον
Περιφερειάρχη. Οι δυο άλλες Περιφέρειες της χώρας στις οποίες πιλοτικά θα εφαρμοστεί

το πρόγραμμα είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης.