Τα αποτελέσματα της απογραφής που εκδόθηκαν τελικά έπειτα από αρκετή καθυστέρηση δεν επηρεάζουν τα ποσοστά των κομμάτων και τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Διαμορφώνουν όμως μία διαφορετική «ανθρωπογεωγραφία» της Βουλής η οποία οφείλεται στην αλλαγή των βουλευτικών εδρών πολλών εκλογικών περιφερειών της χώρας.

Με βάση την απογραφή του 2011 επέρχονται αλλαγές στις βουλευτικές έδρες δέκα εκλογικών περιφερειών, εκ των οποίων πέντε κερδίζουν από μία ως και τρεις έδρες, ενώ πέντε χάνουν αντίστοιχα από μία ως τρεις έδρες. Ετσι, για παράδειγμα, έδρες κερδίζουν οι περιφέρειες Β’ Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Β’ Αθηνών, το Υπόλοιπο Αττικής και οι Κυκλάδες. Χάνουν έδρες η Α’ Αθηνών, η Ηλεία, η Αιτωλοακαρνανία, οι Σέρρες και τα Τρίκαλα.

Τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού παρουσιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην οποία ο νόμιμος πληθυσμός μειώθηκε κατά 63.382 άτομα. Ετσι, με βάση τα στοιχεία της απογραφής, παραμένουν 9 οι έδρες στην Αχαϊα, χάνεται όμως από μία στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, αντίστοιχα.

Εξάλλου, στα όρια του Συντάγματος κι άρα νόμιμα έγινε σύμφωνα με το Εκλογοδικείο η ανακήρυξη των βουλευτών και ο καθορισμός των βουλευτικών εδρών κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, παρότι χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο η απογραφή του 2001 και όχι η τελευταία του 2011.

Αυτή θα είναι η εισήγηση των έξι δικαστών που εκλογοδικείου που θα προτείνουν να απορριφθούν έξι εντάσεις υποψηφίων βουλευτών και εκλογέων οι οποίοι υποστηρίζουν, μεταξύ των άλλων, ότι η ανακήρυξη των βουλευτών έγινε κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών.

Οι δικαστές εξηγούν ότι κατά την ημερομηνία προκήρυξης των τελευταίων βουλευτικών εκλογών και διάλυσης της Βουλής (19 Μαΐου 2012), δεν είχε παρέλθει η ετήσια προβλεπόμενη προθεσμία από τη λήξη της τελευταίας απογράφης του 2011 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απογραφής (περατώθηκε στις 24 Μαΐου 2011). Κατόπιν αυτού, συνταγματικά και νόμιμα η κατανομή των εδρών και η ανακήρυξη των βουλευτών έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης απογραφής του 2001.
filodimos.gr