Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 στην Πάτρα ημερίδα ενημέρωσης με θέμα το έργο : «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα -INSTALL Innovative Strategy for raising Awarenes of LLI in Greece».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μικρό αμφιθέατρο του συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Πατρών, κατά τις ώρες 09.30 – 12.30.

Φορείς διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, κοινωνικοί φορείς, μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι καταρτιζόμενοι, γονείς και κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το έργο «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής Εταίρος), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Τ.Ε.Ι. Πατρών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση.

Περισσότερες πληροφορίες:

 Πόπη Γερμενή , ΠΔΕ.
τηλ. 2613 613311 , e-mail: p.germeni@pde.gov.gr

 Μαρία Σπάτα, ΠΔΕ.
τηλ. 2613 620221, e-mail: m.spata@achaia.pde.gov.gr