Συνεδρίασε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας και ασχολήθηκε με τρέχοντα θέματα. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση της Πλατείας Αγίας Λαύρας του Αιγίου με την ανάδειξη του μνημείου των εκτελεσθέντων κατά τη γερμανική κατοχή, καθώς και της βρύσης που υπάρχει στην πλατεία. Επίσης αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός των χώρων που καταλαμβάνουν τα διάφορα καταστήματα με σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών και των επισκεπτών της πλατείας.

Σε άλλη απόφαση η Επιτροπή έκανε δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης. Ειδικότερα προβλέφθηκαν θέσεις στάθμευσης ειδικά για άτομα με Ειδικές Ανάγκες σε όλα τα Δημοτικά πάρκινγκ καθώς και σε επιλεγμένους δρόμους της πόλης του Αιγίου.

Επιπλέον δόθηκαν άδειες για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στις τοπικές κοινότητες Κραθίου, Συλιβαινιωτίκων και Ακράτας, κατόπιν εισηγήσεων των αντίστοιχων τοπικών συμβουλίων. Επίσης παραχωρήθηκε η χρήση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τράπεζας στην νεοσύστατη θεατρική ομάδα Διακοπτού για να πραγματοποιεί πρόβες.