Κατά την συνεδρίαση του την 26/11/2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας συζήτησε το θέμα της ACHAIA CLAUSS και της πιθανής απομάκρυνσης ιστορικών μουσειακών στοιχείων από τις εγκαταστάσεις της.Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα με αποδέκτες:
Την Τράπεζα Πειραιώς,
Την οινοποιητική επιχείρηση ACHAIA CLAUSS,
Τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
Την Υπουργό Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη,
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστα Τζαβάρα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
·Η παρουσία της ACHAIA CLAUSS αποτελεί ιστορικό μνημείο και χώρο αναφοράς της πολιτιστικής κληρονομιάς για την Πάτρα αλλά και συνολικά την Αχαΐα, άμεσα συνδεδεμένο με την επιχειρηματική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

·Δεν πρέπει να αλλοιωθεί στο ελάχιστο ούτε να μετακινηθούν τα μουσειακά ιστορικά στοιχεία από το φυσικό χώρο τους καθώς θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα του.

·Ζητούμε από τον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Υπουργό Τουρισμού, τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, την οινοποιητική επιχείρηση ACHAIA CLAUSS και την Τράπεζα Πειραιώς, να δείξουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους.

·Ιδιαίτερα από την Τράπεζα Πειραιώς ζητούμε να επιδείξει ανάλογη ευαισθησία με αυτή που έχει εκδηλώσει πολλές φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις κινδύνου πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων και να προστατεύσει το ιστορικό τμήμα της ACHAIA CLAUSS ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ιστορικό μνημείο και τουριστικός πόλος της περιοχής.