Κύριε Δήμαρχε, Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εφαρμογή των νόμων και των αποφάσεων σχετικά με την πάταξη του παραεμπορίου.Στην διαδικασία αυτή σημαντικό μέρος ευθύνης έχει η τοπική Αυτοδιοίκηση με την ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας, προς αυτή την κατεύθυνση.
Στα πλαίσια αυτά, σας ενημερώνουμε, ότι στην πόλη μας στο κέντρο αυτής αλλά και στις Λαϊκές Αγορές, μετά την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, δεν έχει παρατηρηθεί καμία αλλαγή στην συμπεριφορά και παρουσία των πλανόδιων παρανόμων μικροπωλητών.
Αποτέλεσμα είναι οι νόμιμες στεγασμένες επιχειρήσεις που είναι μέλη του Επιμελητηρίου μας να υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό με παράνομα μέσα, που προκαλεί προβλήματα πολλαπλάσια και λόγω των συνθηκών από την οικονομική κρίση.
Κατόπιν αυτού, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες σας για την άμεση εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Επιμελητήριο θα σταθεί αρωγός και θα συνδράμει την προσπάθεια σας προς αυτή την κατεύθυνση.
Εν αναμονή άμεσων ενεργειών σας.

Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας