Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, προβλέπεται η κατασκευή της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ μέχρι την Πάτρα, όσον αφορά δε το υπόλοιπο τμήματα Πατρών Πύργου-Τσακώνα, παραπέμπεται σε μελλοντικό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Σας επισημαίνουμε, πως το έργο αυτό δεν αποτελεί ένα ακόμη οδικό έργο στην χώρα. Αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης του συνόλου της Δυτικής Ελλάδος. Μιάς περιοχής που βρίσκεται σε σημαντική υστέρηση, στερούμενη βασικών υποδομών όπως Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Φυσικό Αέριο μεταξύ των άλλων.

Για το Επιμελητήριό μας αποτελεί βασική προτεραιότητα, η κατασκευή του συνόλου του έργου όπως ακριβώς είχε σχεδιασθεί, καθώς είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη περιοχών που παρουσιάζουν σημαντικά στοιχεία υστέρησης και χρήζουν άμεσων και συνολικών παρεμβάσεων.

Στα πλαίσια αυτά, δεν είναι συμβατό να σχεδιάζεται για τις περιοχές αυτές ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός σε τομείς όπως η πρωτογενής παραγωγή, ο τουρισμός, η μεταποίηση και να στερούνται βασικών και σύγχρονων υποδομών, όπως είναι το οδικό δίκτυο ταχείας και ασφαλούς κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει πως ολοκληρωμένο το έργο και σε πλήρη ανάπτυξη με την κατάλληλη συντήρηση και εφαρμογή νέων προτύπων ασφαλείας θα μειώσει τα ατυχήματα, θα εξαλείψει τις μεγάλες καθυστερήσεις κυκλοφορίας και θα βελτιώσει τη ζωή των τοπικών πολιτών και των επισκεπτών.

Κατόπιν αυτού, σας καλούμε να επανεξετάσετε τους σχεδιασμούς σας ώστε το έργο να παραδοθεί ολοκληρωμένο, όπως αρχικά σχεδιάσθηκε.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας