Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως στο ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-25 που πρόκειται να υλοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας.Δικαίωμα παρακολούθησης του προγράμματος έχουν οι εργαζόμενοί σας που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο 100%, διάρκειας 40 ωρών, με επιδότηση 200 € ανά εργαζόμενο και φυσικά Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας μέσω του εν λόγω προγράμματος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προσαρμογής της αγοράς στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για το εμπόριο προσπαθώντας να «εξοπλίσει» τις τοπικές επιχειρήσεις με τα εφόδια που κρίνονται απαραίτητα για τη βιωσιμότητά τους και την ανάπτυξή τους.

Για δήλωση συμμετοχής, επικοινωνήσατε με την γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου, Ι. Μεσσηνέζη 5, 1ος όροφος, γραφείο Νο 21 και στο τηλέφωνο 2691025056.
Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 09:00-13.00 & 18.00-21.00
Τρίτη, Πέμπτη 09.00 – 16.00

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ευαγγελίου Ευάγγελος

Ο Γεν. Γραμματέας
Μούζουλας Βασίλειος