Επίσκεψη εργασίας στη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού παραγματοποίησε
σήμερα 5/11 ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Στάθης Θεοδωρακόπουλος.
Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ψυχράμη Βάσω,
Παπαγεωργίου Σωτήρη, Μαυρουδή Λεωνίδα, Παλαιολόγου Αντώνη,
Καμπέρη Δήμήτρη, Παναγιωτόπουλο Γιάννη, τους Δημοτικούς Συμβούλους
Παναγιωτακόπουλο Δημήτρη, Κομνηνό Παναγιώτη,
τον σύμβουλό του
Παναγόπουλο Παναγή καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες, συναντήθηκε
με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και συζήτησαν αναλυτικά τα
προβλήματα της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.

Οι Πρόεδροι επεσήμαναν ότι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν
αφορούν την καθημερινότητα κάθε Κοινότητας και κυρίως προβλήματα
στην ύδρευση, άρδευση, αγροτική οδοποιία κλπ. Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας
υποσχέθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιλυθούν
τα περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους
προέδρους για την πορεία των μεγάλων έργων και ιδιαίτερα της αναβάθμισης
του Βιολογικού Καθαρισμού και την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού
αγωγού καθώς και των τοπικών αποχετευτικών δικτύων, έργα που αναμένεται
να ξεκινήσουν σύντομα και να έχουν φτάσει στο 50% της κατασκευής των
μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρακόπουλος υποσχέθηκε στους προέδρους των κοινοτήτων
τριπλασιασμό της πάγιας προκαταβολής για το 2013 και αύξηση των
αρμοδιοτήτων τους.