Το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής (στις 7.30`) θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας με «77» θέματα στην ημερήσια διάταξη. Από την «ατζέντα» ξεχωρίζουν τα παρακάτω: -Έγκριση της Έκθεσης του Δημάρχου Αιγιαλείας για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας.-Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 του Δήμου Αιγιαλείας.
-Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Αιγίου στο Δήμο Αιγιαλείας.
-Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Αιγίου -επέκταση αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας .
-Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του πίνακα επιλογής των έργων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER.
-Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συμπίεση απορριμμάτων στο σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2013»
-Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ».
-Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα»
-Κατανομή τακτικής επιχορήγησης Γ΄ Τριμήνου 2012 στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας