leksiko grammataΗ Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2015 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να  ποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,

 μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Τετάρτη, 29/04/2015 έως και την Παρασκευή, 22/05/2015, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.
(Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των κέντρων που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και οι ώρες υποβολής).
Η διάρκεια της εξέτασης είναι από 11:00 έως 16:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα από τις 10:00 για τον απαραίτητο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Δικαιολογητικά Αίτησης:
1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),
2) Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,
3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,
5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.
Τρόποι προμήθειας παραβόλου:
1) στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
2) ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:
– είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)
– είτε μέσω των ΚΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: www.gsae.edu.gr
και στα τηλέφωνα: 213 – 131 1667, 213 – 131 1678, 213 – 131 1652
213 – 131 1655, 210 – 344 27 41

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:
1) Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr,
2) Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες» επιλέγει «e-παράβολο»,
3) Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»
– εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει «για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxinet» ενώ
– εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες»,
4) Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
– Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Δια Βίου Μάθησης & Ν.Γ.,
– Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού,
– Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο),
5) Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι:
– Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή
– Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€,
6) Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία,
7) Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή» και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει,
8) Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
– Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για Πιστοποιημένους χρήστες) ή
– Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής),
9) Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου.
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης: 213 – 131 1667
213 – 131 1678
213 – 131 1652
210 – 344 27 41
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: 15515 (επιλογή 6)

 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ       1 ΕΒΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ευριπίδου – Ζίγκμπουργκ &

Μ. Μπότσαρη (πρώην Στρατόπεδο Σταθάτου), ΤΚ 68200, Ορεστιάδα

25520 – 23393

6945 – 773915

Αθανάσιος Κυρκούσης,

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00
      2 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)

Γραφείο 437

Εθ. Αντιστάσεως 20,

ΤΚ 65110, Καβάλα

2510 – 291437, 6937 – 299530 Μαρία Ζημιλιάγκου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας» 16:30-20:00
      3 ΞΑΝΘΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 5ο Γυμνάσιο,

Νεάπολη Ξάνθης,

ΤΚ 67100

25410 – 84366

6977 – 617740

Φανούλα Τάσιου, Φιλόλογος 16:30-20:00
ΑΤΤΙΚΗΣ       4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης,

Έντισον 3-5,

ΤΚ 15351, Παλλήνη

210 – 6669129

210 – 6669144 6932 – 574069

Δημήτριος Κατσίνης, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
      5 ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γραφείo: 1154

Υπουργείο Παιδείας,

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι

Γραφείo: 1154

213 – 131 1662

 

Κων/νος Καλαθάς, δημόσιος υπάλληλος ΓΓΔΒΜ&ΝΓ 12:00-15:00
      6 ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γραφείo: 1145

Υπουργείο Παιδείας,

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι

Γραφείo: 1145

213 – 131 1516

 

Ιάκωβος Βενεδίκης, δημόσιος υπάλληλος ΓΓΔΒΜ&ΝΓ 12:00-15:00
      7 ΑΤΤΙΚΗΣ Ιωάννης Φωκιανός Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Βασιλίσσης ’Ολγας 1,

Σύνταγμα Αθήνα, 10557

213 – 131 1678

210 – 3235299

Ελένη Βεργίνη, δημόσιος υπάλληλος

ΓΓΔΒΜ&ΝΓ

12:00-17.00
      8 ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφεία Ερυθρού Σταυρού Λαυρίου Δανουκάρα 1, Λαύριο 6948 – 107498 Ιωάννα Τριπουλά, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας» 12:00-15:00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       9 ΛΕΣΒΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Πιττακού 44

(2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης), ΤΚ 81100, Μυτιλήνη

22510 – 37401

6932 – 873200

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     10 ΧΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ Ρίτσου 11-13,

(2ο Λύκειο Χίου),

ΤΚ 82100, Χίος

22710 – 81860

6945 – 423100

Αργύρης Τσέος, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     11 ΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11, (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 83100 22730 – 24830 6976 – 718434 Ιωσήφ Τερζής, Υποδιευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      12 ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δεληγιώργη 27,

ΤΚ 30100, Αγρίνιο

26410 – 56100

26410 – 56801

6979 – 377607

Νικόλαος Νάσιος, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     13 ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι, Πάτρας,

ΤΚ 26441

2610 – 462086

6936 – 548622

Ευφροσύνη Κωσταρά Διευθύντρια ΣΔΕ 16:30-20:00
     14 ΗΛΕΙΑΣ 1Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ,

Τ.Κ. 27200, ΑΜΑΛΙΑΔΑ

6946 – 685723 Αικατερίνη Τουλούμη Υπ. Εκπαίδευσης «Οδυσσέας» 10:00-12:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      15 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ. Καραμανλή 56,

1o Λύκειο Φλώρινας, ΤΚ 53100, Φλώρινα

23850 – 44858

23850 – 44859

6972 – 253462

Αθηνά Γαρδάνη Διευθύντρια ΣΔΕ 16:30-20:00
ΗΠΕΙΡΟΥ      16 ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Περιφερειακή Οδός Άρτας (έναντι Δημαρχείου), Άρτα,

ΤΚ 47100

26810 – 74354

6979 – 358458

Βησσαρία Κοσμά, σύμβουλος σταδιοδρομίας ΣΔΕ 16:30-20:00
     17 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κωνσταντινουπόλεως 1 (Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων),

Ιωάννινα, ΤΚ 45445

26510 – 65187

6932 – 334510

Αναστάσιος Ρομπόρας, σύμβουλος σταδιοδρομίας ΣΔΕ 16:30-20:00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      18 ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ιουστινιανού & Κομνηνών, (5ο Λύκειο Λάρισας),

ΤΚ 41223, Λάρισα

2410 – 670950

6976 – 689871

Μαργαρίτης Ντούμος,

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00
     19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Αναπαύσεως & Χείρωνος (Συγκρότημα Μουρτζούκου),

Βόλος, ΤΚ 38001

24210 – 48762

6977 – 592065

Κατελής Βίγκλας, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     20 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κουτσομυλίων 66, (8o Δημ. Σχολ. Τρικάλων) ΤΚ 42100,

Τρίκαλα

24310-30371

24310 – 31080

6977 – 707059

Νικόλαος Κατσίκας, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ      21 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πρώην Ξενοδοχείο «Ξενία», Α’ Όροφος ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6980 – 423548 Φίλιππος Ξένος,

Υπ. Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας»

11:00-15:00
     22 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7η πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 7,

ΤΚ 49100, Κέρκυρα

26610 – 44997

6948 – 045368

Δημήτριος Ρίγγας Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     23 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Κτήριο «Ξενία» Δήμου Αργοστολίου,

ΤΚ 28100, Αργοστόλι

6978 – 282281 Σταματία Παπαδοπούλη, Εκπαιδεύτρια

Πρ. «Οδυσσέας»

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 19:00-20:30
     24 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Νομαρχιακό ΚΕΚ Λευκάδας 6997 – 148621 Ειρήνη Καραμπούλη, Υπ. Εκπαίδευσης

Πρ. «Οδυσσέας»

16:30-20:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Στρ. Στρεμπενιώτη (1ο & 3ο Γυμνάσιο),

ΤΚ 56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης

2310 – 672715

6977 – 221282

Μαρία Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια ΣΔΕ 16:30-20:00
     26 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μητροπόλεως 2,

(4ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης),

ΤΚ 60100, Κατερίνη

23510 – 22744

6974 – 153811

Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΚΡΗΤΗΣ      27 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Βαϊνιά Ιεράπετρας,

ΤΚ 72200

28420 – 89736

6974 – 027265

Χριστόφορος Σφακιανάκης, εκπαιδευτικός ΣΔΕ 16:30-20:00
     28 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μάχης Κρήτης (4ο Γυμνάσιο Μυσίρια) Ρέθυμνο, ΤΚ 74100 28310 – 35519

6977 – 086685

Μαίρη Αλεξανδρίδου – Μερζιώτη,

Διευθύντρια ΣΔΕ

16:30-20:00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

     29 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Μιχαήλ Πετρίδη 29, ΤΚ 84100, Ρόδος 22410 – 23585

22410 – 23615

6993 – 682345

Ιωάννης Σάββας, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     30 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Ζηπάρι, 85300, Κως 22423 – 60009

6974 – 990415

Διονυσία Κασιώτη, δημοτική υπάλληλος 09:00-13:00
     31 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου,

ΤΚ 84100, Σύρος

22810 – 87660

6975 – 605436

Γεώργιος Στεφάνου Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     32 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Χώρα Φολεγάνδρου,

ΤΚ 84011

22860 – 41416

6977 – 809179

Παρασκ. Κούρτης,

δημοτικός υπάλληλος

09:00-12:00
     33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου,

ΤΚ 84500, Άνδρος

6989 – 343633 Ανδριάνα Κορκοδείλου, δημοτική υπάλληλος 09:00-15:00
     34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ Πύργος Θήρας,

ΤΚ 84700, Θήρα

22860 – 23920

6977 – 475447

Ανθούλα Πατραμάνη, εκπαιδευτικός 10:00-12:00
     35 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΕΠ Κέας, Ιουλίδα Κέας, ΤΚ 84002 Κέα 22880 – 21150

6974 – 362149

Νίκος Παούρης, υπάλληλος ΚΕΠ 10:00-14:00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      36 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου (κτίριο 1ου Γυμνασίου), Ναύπλιο, ΤΚ 21100 27520 – 99484

6936 – 618258

Γεώργιος Κόνδης, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     37 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τέρμα Τεγέας (Συγκρότημα Τεχνικών Σχολείων) Τρίπολη,

ΤΚ 22100

2710 – 222757

2710 – 222537

6947 – 079059

Γεώργιος Κοκκίνης Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     38 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ

Οδός Κορίνθου – Πατρών, ΤΚ 20011, Σχολικό Συγκρότημα Λεχαίου Ν. Κορινθίας 27410 – 86880

6978 – 444258

Δημήτριος Σωτήρχος Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     39 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λεωφ. Αθηνών 170,

(6ο Ενιαίο Λύκειο), Καλαμάτα, ΤΚ 24100

27210 – 80425

6976 – 501170

Γεωργία Γάλλου, Διευθύντρια Σ.Δ.Ε. 16:30-20:00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      40 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Mινύου 3, (Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας),

ΤΚ 32200, Ορχομενός

22610 – 25481

6976 – 294238

Γεωργία Αντωνοπούλου, εκπαιδευτικός 16:30-20:00
     41 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Λεωφ. Καλυβίων 154, Καλύβια Λαμίας,

ΤΚ 35100

22310 – 66028

6972 – 324619

Χρήστος Παγορόπουλος Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
     42 ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ι. Γιδογιάννου 16, Άμφισσα, ΤΚ 33100 22650 – 79298

6932 – 344772

Αδαμάντιος Καλέντζης

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00