Τέλος στην απαξίωση ζήτησε η Δημ. Κοινότητα ΑιγίουΣτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αιγιαλείας Σπ. Παπαδόπουλος,  με σκοπό να ενημερώσει το σώμα για τις αρμοδιότητες του, αλλά και με άλλες αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να τους εκχωρηθούν.

Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας έχουν εκφράσει επανειλημμένα πως  δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις των συμβουλίων τους.

Δεν έλειψαν μάλιστα και φωνές που έκαναν λόγο για την πλήρη απαξίωση της δημοτικής αρχής καθώς όπως ανέφεραν δεν ήταν λίγες, μέχρι τώρα οι φορές που η δημοτική κοινότητα παραβλέφηκε σε θέματα που θα έπρεπε να είχε γνωμοδοτήσει.

Ο Σπ. Παπαδόπουλος αφού ανέλυσε τον Καλλικρατικό νόμο και τα όσα προβλέπει για το ρόλο της Δημοτικής Κοινότητας, εξήγησε στο σώμα πως υπάρχει χώρος για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων κάτι που θα προτείνει ο ίδιος στο Στ. Θεοδωρακόπουλο ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση από τη δημοτική αρχή.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής παρίστατο και γραμματέας που μέχρι τώρα ήταν ένα από τα αιτήματα της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, κάτι για το οποίο φρόντισε ο Γεν. Γραμματέας να λυθεί.

 

Αθ. Σαΐτη