Ο Εμπορικός  & Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιάλειας  πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Τεχνικών Ασφάλειας  για:
•    Επιχειρήσεις Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, χαμηλής επικινδυνότητας (εμπορικά καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, τράπεζες, ασφαλιστικά γραφεία, γεωργία, κτηνοτροφία κλπ) &
•    Επιχειρήσεις Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, μεσαίας επικινδυνότητας (πρατήρια καυσίμων, βουλκανιζατέρ, φανοποιεία, ηλεκτρολογεία, συνεργεία, επεξεργασία τροφίμων και ποτών, σιδηρουργεία, επιπλοποιεία, μηχανουργεία, κατασκευές αλουμινίου, αργυροχρυσοχοεία, οικοδομικά επαγγέλματα κ.λ.π)
Στα σεμινάρια αυτά πέρα από τις εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως 50 άτομα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια,  η ύπαρξη Τεχνικού Ασφάλειας για τις  επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό  είναι πλέον υποχρεωτική και η μη δήλωσή του στην Επιθεώρηση Εργασίας, συνεπάγεται από κυρώσεις. (Σχετ. Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
Οι ίδιοι εργοδότες μπορούν  να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επιμορφωθούν  μέσω των εν λόγω προγραμμάτων διάρκειας 35 ωρών  ή 10 ωρών, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση (Β΄ή Γ΄ κατηγορία αντίστοιχα) και έχοντας τις κατάλληλες από την Εγκύκλιο προϋποθέσεις.
Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Επιμόρφωσης που τους δίνει το δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους.
Για πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στον Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Αιγιάλειας (Ι. Μεσσηνέζη 5, 1ος όροφος) και στο τηλ. 26910 25056.