Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιάλειας ενημερώνει ότι έπειτα από επίμονες προσπάθειες, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων για τους Δήμους Αιγιάλειας & Καλαβρύτων με στόχο τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης.

 

Η εν λόγω επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από α) την Πρόεδρο και Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Αιγιάλειας και γ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα διεξάγονται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αιγιάλειας και η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.  Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4013/2011 προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης αναφοράς ενώπιων της Επιτροπής είναι:

 

  • Να έχει περιέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ίδιου μέρους ή από την τελευταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του Ν.3898/2010.
  • Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή μίσθωση.

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου (Ι. Μεσσηνέζη 5, 1ος όροφος), καθημερινά 09:00-13.00 και 18:00-21.00. Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο 26910.25056, κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Ευαγγελίου Ευάγγελος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Μούζουλας Βασίλειος