Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιάλειας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 7/9/2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων και με την πλήρη συμφωνία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ,  η Καθαρά Δευτέρα έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στα Σούπερ Μάρκετ. Η ρύθμιση αυτή αφορά Δήμους με πληθυσμό άνω των 7.000 κατοίκων, συνεπώς στο Δήμο Αιγιάλειας οι επιχειρήσεις Σούπερ Μάρκετ, την Καθαρά Δευτέρα, θα είναι κλειστές.

 

 

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Ευαγγελίου Ευάγγελος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Μούζουλας Βασίλειος