Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Ως φορέας της Αιγιάλειας συντελούμε και ενισχύουμε την προσπάθεια που καταβάλλει ο

Δήμος Αιγιάλειας και οι λοιποί τοπικοί φορείς, για την αναβάθμιση του ΑΤΕΙ της πόλης μας

και την μετατροπή του σε Αυτόνομη Σχολή. Κρίνουμε σκοπίμως απαραίτητη την εξέλιξή του

σε τεχνολογικό ίδρυμα αμιγώς παραϊατρικών επαγγελμάτων με την προσθήκη και λειτουργία

τμημάτων ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

στα

ήδη

υπάρχοντα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

και

ΟΠΤΙΚΗΣ

Με ενέργειες του Δήμου μας, στα πλαίσια αναβάθμισης και ανάπτυξης της περιοχής, έχουν

εξασφαλισθεί κτιριακές εγκαταστάσεις σε μία έκταση εβδομήντα (70) στρεμμάτων όπου σήμερα

στεγάζονται τα δύο τμήματα του ΑΤΕΙ και στις οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να συστεγαστούν

επιπλέον τμήματα, δίχως καμία ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση προς το ελληνικό δημόσιο.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι σήμερα στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (12ο σε σειρά κατάταξης στη

χώρα με υψηλές βαθμολογίες) και στο Τμήμα Οπτομετρίας, φοιτούν περί στους 1500 σπουδαστές.

Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της ήδη υπάρχουσας υποδομής που έχει στη διάθεσή του το

πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον δοθεί εκ μέρους σας ο απαιτούμενος αναπτυξιακός χαρακτήρας,

2

θα μετατραπεί σε σημαντικό πυρήνα πνευματικής εμβέλειας για την πόλη και την ευρύτερη

περιοχή με δύναμη εξωστρέφειας που μπορεί να ξεπεράσει και τα σύνορα, προκαλώντας

συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι υποδομές είναι τόσο επαρκείς

που μπορούν να καλύψουν από τα πιο εξελιγμένα εργαστήρια έως εγκαταστάσεις φιλοξενίας

σπουδαστών (είτε φοιτητών, είτε φιλοξενουμένων επιστημόνων).

Πέραν τούτων, ο Δήμος μας πληροί όλες εκείνες την προϋποθέσεις που ενθαρρύνουν την

λειτουργία περαιτέρω παραϊατρικών σχολών στο ΑΤΕΙ της πόλης μας, καθότι διαθέτει Γενικό

Νοσοκομείο με Ορθοπεδική και Οφθαλμολογική Κλινική, Κέντρο Αποκατάστασης και Φυσικής

Αποθεραπείας και σε απόσταση 20 λεπτών το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ήδη ο Δήμος Αιγιάλειας σας έχει καταθέσει σχετικό υπόμνημα με το πλήρες ιστορικό ίδρυσης του

τεχνολογικού ιδρύματος που λειτουργεί στο Αίγιο, καθώς και των ενεργειών που καταβάλλονται

από πλευράς των τοπικών φορέων προς την κατεύθυνση αναβάθμισης και αυτονομίας του.

Ενόψει λοιπόν των αναμενόμενων αναδιαρθρώσεων των Πανεπιστημιακών Σχολών και των

Τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας μας αναμένουμε τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα της

Αιγιάλειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ευάγγελος Ευαγγελίου

Βασίλειος Μούζουλας