Με πρόσκληση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΔυτικήςΕλλάδας Κώστας Καρπέτας, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 3 μ.μ.στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων
50), συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος λόγω των διαλαμβανομένων
αναφορών και προθεσμιών που εμπεριέχονται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο που
ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Επιπτώσεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016,
στους θεσμοθετημένους οικονομικούς πόρους και στις θεμελιωμένες εργασιακές
σχέσεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».